Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:biologische landbouw
34 resultaten voor keyword:biologische landbouw

Pagina 1 van 2

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Korte-ketenverkoop Landbouwbedrijven, 2017

Gegevens over rechtstreekse verkoop van landbouwproducten aan de consument, naar bedrijfstype en regio in 2017.

Cijfers
Artikelen

Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat melkvee

Opbrengsten en kosten per melkkoe en resultaat per bedrijf voor gangbare en biologische melkveebedrijven, 2011-2016.

Cijfers

Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector

een boer controleert zijn biologische tarwe

Artikelen
Artikelen

Verbetering en uitbreiding Milieusector statistiek

Rapport over in 2016 doorgevoerde methodewijzigingen ter verbetering en uitbreiding van de Milieusector.

Artikelen

Biologische landbouw op bijna 3 procent van cultuurgrond

Op 1 april 2012 waren er in Nederland volgens de landbouwtelling 1448 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van alle landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015

Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare.

Artikelen

Biologische landbouw, 2009

Uitkomsten over de plantaardige productie en veestapel uit het onderzoek Biologische landbouw, 2009. Verder zijn ook cijfers opgenomen over de oppervlakte en de opbrengsten van de verschillende...

Cijfers

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, biologisch gecertifceerd en deels biologisch gecertificeerd in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Omzet melkveesector, 2014 – 3e kwartaal 2018

Omzet van de melkveesector, gangbaar en biologisch voor de periode 2014 tot en met het derde kwartaal van 2018.

Cijfers

Omzet- en prijsindex eieren 2016-2017

Omzet- en prijsindex van eieren in de periode week 1 2016 t/m week 52 2017.

Cijfers

Activiteiten biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de bedrijfstypen te vinden van de biologisch werkende, alle bedrijven en de bedrijven die nieuw zijn en in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Tabellen voor de Agro-nutri monitor

Tabellen over consumentenprijzen, faillissementen en kosten- en marges in de periode 2016-2019 ten behoeve van de Agro-nutri monitor.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2014 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1412 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,2 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Nederland telt 1400 biologische landbouwbedrijven

In 2011 werken 1,4 van de 70,4 landbouwbedrijven volgens een biologische productiewijze. Dit is 2 procent.

Artikelen

Biologische landbouw groeit

De biologische landbouw liet in 2017 over het algemeen een duidelijke groei zien ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Biologische veestapel gegroeid

De omvang van de biologische landbouwsector is in 2018 weer wat toegenomen.

Artikelen

Factsheet Duurzame landbouw, 2000-2017*

Factsheet met de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de verduurzaming in de Nederlandse landbouw.

Artikelen
Artikelen