Zoekresultaten

557 resultaten voor keyword:bijstand
557 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 23 van 23

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Statistiek Re-integratie door Gemeenten SRG

Overig

Sociale zekerheid

Deze pagina geeft informatie over de bijstands- en re-integratiestatistieken en producten van team Sociale Zekerheid.

Overig

Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV

Gwubus:Geregistreerde werkzoekenden UWV over soort inschrijving, 2018-2022

Overig

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, bijstandsuitkeringenstatistiek BUS

Overig

Dashboard voor gemeenten

Speciaal voor de leveranciers en de gebruikers van de gegevens die team Sociale Zekerheid ontvangt heeft het CBS een interactief dashboard ontwikkeld.

Overig

Publicaties

Team Sociale Zekerheid maakt niet alleen reguliere statistieken, die op StatLine terug te vinden zijn, maar er wordt ook aan publicaties en maatwerkonderzoek gewerkt.

Overig

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek BDFS

Overig