Zoekresultaten

232 resultaten voor keyword:bijstand
232 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 10 van 10

Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV

Gwubus:Geregistreerde werkzoekenden UWV over soort inschrijving, 2018-2023.

Overig

Financiële-verhoudingswet (FVW) door het CBS

Jaarlijks levert het CBS cijfers over het aantal bijstands- en bijstandsgerelateerde uitkeringen voor de Financiële-verhoudingswet (FVW).

Overig

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Statistiek Re-integratie door Gemeenten SRG

Overig

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, bijstandsuitkeringenstatistiek BUS

Overig

Dashboard voor gemeenten

Speciaal voor de leveranciers en de gebruikers van de gegevens die team Sociale Zekerheid ontvangt heeft het CBS een interactief dashboard ontwikkeld.

Overig

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Decentrale overheden, sociale zekerheid, Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek BDFS

Overig

Aanvullende statistische diensten

Team Sociale Zekerheid maakt niet alleen reguliere statistieken, die op StatLine terug te vinden zijn, maar er wordt ook aan publicaties en maatwerkonderzoek gewerkt.

Overig