Zoekresultaten

515 resultaten voor keyword:bevolking
515 resultaten voor keyword:bevolking

Pagina 1 van 21

Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023

Met dit dashboard kunnen de doelstellingen van het Nationaal Programma Heerlen-Noord gemonitord worden. Indicatoren binnen de thema’s demografie, wonen, werken, leren, veiligheid en gezondheid worden...

Cijfers

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Vooral oudere mensen zeggen deel uit te maken van geloofsgemeenschap

In 2023 gaf 42 procent van Nederlanders van 15 jaar of ouder aan bij een geloofsgemeenschap te horen. In 2013 was dit nog 53 procent. 75-plussers rekenden zich het vaakst tot een geloofsgemeenschap.

Artikelen

Kenmerken van transgender personen, 1995-2021

Kenmerken van transgender personen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2021.

Cijfers

Bevolking, 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen.

Dashboards

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019

Aantal en soort doodsoorzaken van 807 305 overleden personen door het CBS geregistreerd in de jaren 2014-2019, onderlinge associaties tussen doodsoorzaken gerapporteerd op B-formulieren (CDAI).

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

Inkomsten uit ontvangen belastingen en sociale premies soorten belastingen en sociale premies.

Cijfers

Bevolkingskernen in Nederland 2021

Voor een groot aantal onderwerpen worden cijfers gepubliceerd per bevolkingskern 2021. Een kern is een aaneengesloten bebouwd gebied waarvan woongebied deel uitmaakt. Deze publicatie beschrijft de...

Publicaties

Herkomstsegregatie in Nederland: een netwerkanalyse

Gemiddeld zijn mensen in hun netwerken vooral blootgesteld aan hun eigen herkomstgroep. Mensen met een Nederlandse herkomst leven het meest gescheiden van andere herkomstgroepen. In die herkomstgroep...

Publicaties

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Voorraad woningen, begin- en eindstand, nieuwbouw, sloop, correcties, overige toevoegingen en overige onttrekkingen

Cijfers

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond; 1996-2015

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Cijfers

Dashboard Bevolkingsprognose

Welkom op het Dashboard Bevolkingsprognose. Dit dashboard geeft informatie over de prognoses die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt en de varianten van de toekomst die het CBS in...

Publicaties

Bevolkingsprognose 2023-2070: minder geboorten, meer migratie

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2023-2070. Het gaat om een nieuwe prognose voor de bevolking naar...

Publicaties

Grootste deel Caribisch Nederland rekent zich tot religieuze groepering

Het merendeel van de bevolking van 15 jaar of ouder rekent zich tot een religieuze groepering

Artikelen

Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg

Deze rapportage beschrijft het percentage mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg en het aantal uren dat zij hieraan besteden. Bovendien wordt het percentage en het aantal uren mantelzorg door...

Publicaties

Energierekening huishouden hoogst op middelbare leeftijd

In 2021 gaven huishoudens met een referentiepersoon van rond de 50 jaar het meeste uit aan de energierekening, gemiddeld bijna 1 900 euro. Per gezinslid hadden juist huishoudens op hogere leeftijd...

Artikelen

Ruim de helft van de mensen die mogen stemmen is 50 jaar of ouder

91 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder mag stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Ruim de helft van deze groep is 50 jaar of ouder.

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht

Cijfers

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling, regio

Levend geborenen naar samenstelling van het huishouden en regio

Cijfers

Huwelijksontbindingen; door echtscheiding en door overlijden

Huwelijksontbindingen door echtscheiding en door overlijden plus gemiddelde leeftijd bij echtscheiding en overlijden

Cijfers