Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:begrotingstekort
67 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 3 van 3

Overheidstekort 4,7 procent in 2011

De Nederlandse overheid had in 2011 een tekort van 4,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder bedroeg het tekort 5,1 procent van het bbp.

Artikelen

Overheidstekort in derde kwartaal opgelopen tot 20 miljard euro

In het derde kwartaal van 2009 gaf de overheid ruim 9 miljard meer uit dan er binnenkwam. Over de eerste drie kwartalen van 2009 komt het begrotingstekort uit op 20 miljard euro. Sinds het eerste...

Artikelen
Artikelen

Staatsschuld door overname Fortis / ABN AMRO 30 miljard hoger

De overname door de Staat van Fortis / ABN AMRO in 2008 heeft de staatsschuld met ruim 30 miljard euro verhoogd.

Artikelen

Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Beschrijving onderzoek Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Overig

CBS presenteert Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

Artikelen

Lager overheidstekort dankzij aardgas

De Nederlandse overheid krijgt jaarlijks inkomsten uit het verkopen van in Nederland gewonnen aardgas. In 2011 bedroegen deze aardgasbaten 12,4 miljard euro. Zonder deze inkomsten zou het...

Artikelen

Overheidssaldo verslechtert, maar minder dan in andere West-Europese landen

In 2020 heeft de coronacrisis een bres in de overheidsfinanciën van Europese landen geslagen. De Nederlandse overheidsfinanciën zijn echter minder verslechterd dan die van ons omringende landen.

Artikelen

De Nederlandse economie 2013

In de reeks De Nederlandse economie presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu....

Publicaties
Artikelen

Overheid; ontvangen sociale premies 1995-2017

Ontvangen premies al of niet ten laste van werkgevers. Naar fondsen en naar regeling.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheid; ontvangen belastingen 1995-2017

Belastingopbrengsten per belasting en ingedeeld naar belastingen op productie en invoer en belastingen op inkomen en vermogen, naar subsector

Cijfers

Saldo en schuld; overheidssectoren

Overheidssaldo en overheidsschuld als percentage van het BBP en in miljoen euro, naar subsectoren van de overheid.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Overheid; inkomsten en uitgaven 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers