Zoekresultaten

69 resultaten voor keyword:begrotingstekort
69 resultaten voor keyword:begrotingstekort

Pagina 3 van 3

Publicaties

De financiële crisis en de overheidsfinanciën: een Europese vergelijking

In dit artikel worden de gevolgen van de financiële crisis op de overheidsfinanciën voor Nederland vergeleken met die van de overige 26 lidstaten van de Europese Unie.

Artikelen
Artikelen

Overheidstekort 5,3 procent in 2009

Het overheidstekort is in 2009 uitgekomen op 5,3 procent van het bbp. In 2008 was er nog een overschot van 0,7 procent van het bbp.

Artikelen

Overheidstekort in derde kwartaal opgelopen tot 20 miljard euro

In het derde kwartaal van 2009 gaf de overheid ruim 9 miljard meer uit dan er binnenkwam. Over de eerste drie kwartalen van 2009 komt het begrotingstekort uit op 20 miljard euro. Sinds het eerste...

Artikelen

Overheidsschuld Ierland en Nederland stijgt fors

De Nederlandse overheidsschuld is in 2008 met 87 miljard euro toegenomen tot 346 miljard euro. De schuld uitgedrukt in percentage bbp groeit daarmee met 12,6 procentpunt

Artikelen

Begrotingsoverschot bij gemeenten 600 miljoen

>> Volgens de begrotingen van de gemeenten nemen de gemeentelijke lasten in 2007 met ruim 3 procent toe. De baten stijgen met 6 procent. Hierdoor ontstaat een overschot van bijna 600 miljoen euro....

Artikelen

Benoeming Peter van de Ven tot vice-voorzitter CMFB

Peter van de Ven, hoofd Nationale rekeningen binnen het CBS, is in het overleg van de Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB) d.d. 29-30 juni benoemd tot...

Artikelen

Lagere overheid; ontwikkeling EMU-saldo, vorderingen en schulden

Schulden en vorderingen, EMU - saldo; gemeenten, provincies, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen en politieregio's.

Cijfers

Overheidstekort daalt fors in 2005

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Overheidstekort 2005 daalt fors

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen

Lagere overheid, balans per overheidslaag, sector overheid

Activa en passiva van totaal lagere overheid, gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Cijfers
Artikelen

Tekort en schuld volgens de EMU-normen

Rapportage tekort en schuld volgens de EMU-normen

Overig

Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Beschrijving onderzoek Begroot EMU-saldo decentrale overheden

Overig