Zoekresultaten

92 resultaten voor keyword:bedrijfsinvesteringen
92 resultaten voor keyword:bedrijfsinvesteringen

Pagina 1 van 4

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investeringen, materiële vaste activa, productiemiddelen, bedrijven bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en soorten vaste activa

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Investeringen door bedrijven in de industrie; verwachtingen en motieven

Investeringen, verwachtingen, motieven, bedrijven, industrie Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Industrie verwacht minder te investeren in 2020

Producenten verwachten in 2020 2 procent minder te investeren dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de halfjaarlijkse enquête over investeringsverwachtingen onder bedrijven met 10 of meer...

Artikelen

Industrie verwacht toch meer te investeren in 2019

Ondernemers in de industrie verwachten in 2019 in totaal 8 procent meer te investeren in materiële vaste activa dan in 2018.

Artikelen

Industrie verwacht daling van investeringen in 2019

Producenten in de industrie verwachten in 2019 7 procent minder te investeren dan in 2018. Ook verwachten ze aan het eind van dit jaar 44 procent meer te hebben geïnvesteerd dan in 2017.

Artikelen

Bruto-investeringen in materiële vaste activa; volumemutaties; 2005-2018

Bruto investeringen in materiële vaste activa Volumemutaties ten opzichte van een jaar eerder

Cijfers

Industrie verwacht meer te investeren in 2018

Bedrijven in de industrie verwachten in 2018 meer te investeren. Ze investeren vooral in machines.

Artikelen

Bedrijven investeerden 51 miljard in 2015

Nederlandse niet-financiële bedrijven hebben in 2015 ongeveer 51 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd.

Artikelen

Industrie verwacht meer te investeren in 2017

Producenten verwachten in 2017 meer te gaan investeren dan in 2016.

Artikelen

Forse stijging investeringen, vooral in personenauto's

In december 2015 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 19,3 procent groter dan in december 2014.

Artikelen

Investeringen in Nederland sinds 2008 sterk gekrompen

De laatste jaren zijn de investeringen in Nederland sterk achtergebleven. Dit heeft onder meer te maken met de sterk verminderde bouwproductie. Wat echter ook speelt, is dat Nederlandse bedrijven via...

Artikelen

Conjunctuurbeeld blijft nagenoeg hetzelfde

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juli op augustus vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al maanden.

Artikelen

Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juni op juli vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al een aantal maanden. Ook in juli hielden de verbeteringen en...

Artikelen

Conjunctuurbeeld vrijwel stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van mei op juni vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een aantal maanden pas op de plaats.

Artikelen

Herstel investeringen zet door

In het eerste kwartaal van 2014 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 5,1 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Hiermee werd een positief vervolg...

Artikelen

Consumptie krimpt licht

Nederlandse huishoudens hebben in april 0,1 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in april 2013. Net als in de eerste drie maanden van 2014 verstookten huishoudens in april minder gas...

Artikelen

Conjunctuurbeeld nagenoeg stabiel

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van april op mei niet veranderd. Het economisch herstel is broos en maakt al een paar maanden pas op de plaats. Verbeteringen en...

Artikelen

Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld is van maart op april nauwelijks veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Conjunctuurbeeld niet veranderd

Het conjunctuurbeeld is van februari op maart niet veranderd. Verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok hielden elkaar in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Investeringen sterk hersteld

In het vierde kwartaal van 2013 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 6,7 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2013 was...

Artikelen

Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld is eind februari beter dan eind januari. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in...

Artikelen

Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld was eind december beter dan eind november. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren ligt in de fase van herstel....

Artikelen

Investeringen vallen minder sterk terug

In het derde kwartaal van 2013 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 3,7 procent gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Deze krimp was een stuk minder...

Artikelen

Bedrijven investeren bijna 5 procent meer

In oktober 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 4,6 procent groter dan in oktober 2012. Voor het eerst sinds juli 2012 liggen de bedrijfsinvesteringen hoger dan...

Artikelen