Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:autobezit
61 resultaten voor keyword:autobezit

Pagina 3 van 3

Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.

Cijfers

Fors meer 65-plussers hebben een auto

In de periode 2000-2009 is het aantal 65-plussers met een personenauto fors gestegen. Onder 80-plussers is het autobezit zelfs verdubbeld.

Artikelen

Vinex-bewoners zijn geen doorsnee stedelingen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. Sinds 1993 zijn aan de rand van steden veel nieuwbouwwoningen gebouwd op zogenaamde Vinex-locaties. Deze Vinex-wijken blijken geen doorsnee wijken te zijn. De...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Hoeveel rijden personenauto’s?

Afgelegde kilometers door Nederlandse personenauto's naar leeftijd, particulier en zakelijk gebruik en brandstofsoort

Overig

Hoeveel personenauto’s zijn er in Nederland?

Aantal personenauto's in Nederland naar brandstofsoort, soort bezit, leeftijd voertuig en leeftijd eigenaar

Overig