Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:arbeidsongevallen
33 resultaten voor keyword:arbeidsongevallen

Pagina 1 van 2

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2023

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Artikelen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een...

Artikelen

Arbeidsongevallen en beroep

Onderzoek naar de relatie tussen beroep en de kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met verzuim.

Publicaties

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020

De tabel bevat gegevens over dodelijke arbeidsongevallen van 2014 tot en met 2020.

Cijfers

Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2020 vonden 77 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er 16 duizend minder dan in 2019. In vervoer en opslag, industrie en in de...

Artikelen

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, bedrijfskenmerken

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, bedrijfstakken SBI2008, bedrijfsgrootte

Cijfers

Arbeidsongevallen 4 dagen verzuim of meer; werknemers, kenmerken ongeval

Arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar, oorzaak, soort letsel, verwonding

Cijfers

Werknemers verbijzonderd naar een aantal kenmerken van het werk, 2020

Werknemers verbijzonderd naar verschillende aspecten van het werk als verzuim, arbeidsongevallen, arbeidsomstandigheden en inkomen, 2020

Cijfers

1 op 8 werknemers ervaart werk als gevaarlijk

Bijna 950 duizend werknemers deden in 2020 vaak of altijd gevaarlijk werk. Naast koks, politiepersoneel en brandweerlieden geven vooral werknemers met een technisch, transport of logistiek beroep aan...

Artikelen

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Artikelen

Ruim 90 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen...

Artikelen

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een dodelijke arbeidsongeval.

Cijfers

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2017

Dodelijke arbeidsongevallen

Cijfers

9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen

Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven dat ze gevaarlijk werk doen, werken meer mannen dan vrouwen, zoals...

Artikelen

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Publicaties

Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen

In 2017 had 1,6% van de werknemers (15 tot 75 jaar) een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim leidde, in 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets...

Artikelen

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen

Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2017 had 1,2 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim als gevolg.

Artikelen

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2016

Dodelijke arbeidsongevallen

Cijfers

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

Metaal- en bouwarbeiders hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan werknemers in andere beroepssegmenten.

Artikelen

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2014

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

Cijfers

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat...

Artikelen

Arbeidsongevallen vooral in landbouw, horeca en bouw

Wie werkt in de bedrijfstakken landbouw, horeca of bouwnijverheid loopt meer kans een arbeidsongeval te krijgen dan werknemers in andere sectoren. In 2014 liepen 6 á 7 van de 100 werknemers er letsel...

Artikelen

CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Artikelen

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de...

Artikelen