Zoekresultaten

82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 3 van 4

AZW-smal: Werkgelegenheid en arbeidsmob. naar veiligheidsregio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar veiligheidsregio en per maand, januari 2019 - april 2020

Cijfers

AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2018-2019

Cijfers

AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020

Cohort analyse; uitstroom van werknemers uit het sociaal domein, 1ste kwartaal 2015 - 1ste kwartaal 2020

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2018

Cijfers

AZW: Werkbeleving en uitstroom werknemers, 2020-2021

Deze tabel bevat gegevens over de samenhang tussen de werkbeleving van werknemers in de zorg- en welzijnssector en hun mobiliteit in de periode 2020-2021 aan de hand van informatie uit de tweede...

Cijfers

AZW-breed: Uitstroom werkn cohort 2016 naar branche en SBI-codes, 2016-2019

Uitstroom uit zorg en welzijn breed naar andere baan: cohort 1e kwartaal 2016, branche, SBI, 2e kwartaal 2016 - 3e kwartaal 2019

Cijfers

AZW: Uitstroom werknemers naar overige sectoren, regio, 2010-2019

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2019

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2019

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2019

Cijfers

AZW-smal; arbeidsmobiliteit werknemers en zelfstandigen, 2012-2019.

Zorg en welzijn smal; werknemers en zelfstandigen naar kenmerken van werknemers en zelfstandigen, branche en regio, 2012-2019

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar regio, 2014-2016

Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Cijfers

AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed naar pensioen: mobiliteitskenmerken, branche, kwartaal op kwartaal 2010-2022

Cijfers

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Spanning op arbeidsmarkt lijkt niet samen te hangen met hogere fricties

Artikelen

AZW-smal: Uitstroom, mobiliteitskenmerk, kwartaal 1 2017 - kwartaal 4 2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk eerste kwartaal 2017 - vierde kwartaal 2020

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2015-2017

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Cijfers

AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract

AZW breed: aandeel uitstroom uitgesplitst naar ervaring, leeftijd, opleiding, contract, 2010-2020

Cijfers

AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en veiligheidsregio per maand, januari 2019 - augustus 2020

Cijfers

AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020

Zorg en welzijn smal: werknemers, arbeidsvolume, instroom en uitstroom van werknemers, naar RegioPlus-arbeidsmarktregio en veiligheidsregio per maand, januari 2019 - juli 2020

Cijfers

AZW-breed: Uitstroom naar erv, lft, opl, contr, branche, regio, 2019-2020

Deze tabellen bevatten cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar dienstjaren, branche en provincie.

Cijfers

AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2020

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2020

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijd, branche, mobiliteitskenmerk 2017-2020

Cijfers

AZW-breed: Instroom werkn. naar herkomstsector, branche, regio, 2010-2020

Zorg en welzijn breed; sector van herkomst ingestroomde werknemers naar regio en branche, 1ste kwartaal 2010 - 1ste kwartaal 2020

Cijfers

AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018

Inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-’20

Aandeel uitstroom van werknemers uit zorg en welzijn smal: leeftijdscategorie, branche, baanselecties, 2017-2020

Cijfers