Zoekresultaten

82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 2 van 4

AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers, 2014-2016

Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019.

Cijfers

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 4e kwartaal 2022

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, november

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en branche, 1e kw 2018-2019

AZW-smal: aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche.

Cijfers

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar branche, 2010-2018

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Cijfers

AZW-breed: Uitstroom werknemers naar leeftijd en kwalificatie, 2019-2020

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers van de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar branche, leeftijd en onderwijskwalificatie (hierna: kwalificatie). De cijfers hebben...

Cijfers

AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-2019

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Cijfers

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Dit artikel beschrijft hoe de arbeidsdynamiek van werknemers veranderde tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de veranderingen ten opzichte van een maand later en ten opzichte van een jaar...

Publicaties

Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij...

Cijfers

Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

Cijfers

Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021

Aantallen werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg (SBI 86923), 1e kwartaal 2019 t/m 3e kwartaal 2021

Cijfers

AZW-smal: Arbeidsmobiliteit werknemers naar leeftijd, 2010-1e kwartaal 2019

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

Cijfers

AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02

Zorg en welzijn breed: (aandeel) stromen van werknemers van en naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn, naar branche, provincie, dienstjaren, leeftijd, opleidingsniveau en contracttype 1ste kwartaal...

Cijfers

Dynamiek banen van werknemers, 2019-2020

Aanvullende statistiek over aantallen nieuwe, beëindigde en hervatte werknemersbanen in 2019 en 2020.

Cijfers

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Publicaties

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Loopbanen worden traditioneel geanalyseerd met tabellen die aangeven welke arbeidsmarktposities groepen door de tijd hebben.

Artikelen

Meer werknemers in kinderopvang, maar vacaturegraad hoger dan ooit

Tussen 2019 en 2022 zijn er in de kinderopvang 20 duizend werknemers bij gekomen, maar dat was niet voldoende om aan de stijgende vraag naar personeel te voldoen

Artikelen

Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen

Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid....

Artikelen

45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep

Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog...

Artikelen

Lager opgeleide jongeren hebben minst stabiele loopbanen

Jongeren die beginnen op de arbeidsmarkt hebben een minder stabiele loopbaan naarmate ze lager zijn opgeleid. Lager opgeleide jongeren hebben vaker langdurig geen werk en maken minder vaak de...

Artikelen

Minder wisseling van baas in coronatijd, vooral in horeca meer uitstroom

Minder werknemers stapten over naar een andere werkgever tijdens de coronacrisis. Van de werknemers die er eind januari 2020 waren (8,0 miljoen), had 12,9 procent een jaar later een baan bij een...

Artikelen

AZW-smal: Uitstroom werknemers naar leeftijd en regio, 2015-2018

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

Cijfers

AZW: In- en uitstroom werknemers, econ. sector, 2016 - 1e kw. 2021

Instroom en uitstroom werknemers per economische sector, incl. zorg en welzijn smal, 1e kwartaal 2016 t/m 1e kwartaal 2021

Cijfers

AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019

In deze analyse is nagegaan wat de samenhang is tussen de werkbeleving van werknemers in het sociaal domein en de mobiliteit van deze werknemers aan de hand van informatie uit de eerste meting 2019...

Cijfers