Zoekresultaten

42 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
42 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 2 van 2

Grootste daling werkenden in 2020 bij dienstverlenende beroepen

Eind 2020 waren er 38 duizend mensen minder met betaald werk dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexwerknemers. Het aantal vaste krachten en zelfstandigen is wel gegroeid....

Artikelen

Kleinere groei aantal werknemers zorg en welzijn in eerste kwartaal 2020

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger. Per saldo groeide het aantal werknemers...

Artikelen

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Wisselingen arbeidsmarkt, december

In december waren 302 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren dat er 323 duizend.

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, november

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, oktober

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Publicaties

45-plussers wisselen relatief weinig van baan of beroep

Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog...

Artikelen

Structurele afname werknemers in financiële sector

Het aantal werknemers in de financiële sector neemt al jaren af; sinds 2008 verlaten meer werknemers de bedrijfstak dan er starten. Er zijn wel meer financieel specialisten en economen in de...

Artikelen

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers...

Artikelen

Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

Ongeveer een op de zes werknemers hebben in de voorafgaande twee jaar bij hun werkgever promotie gemaakt.

Artikelen

De arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Onderzoek naar de arbeidsmarkten in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Artikelen

Arbeidsmarkten noordelijke grensregio gescheiden

De grens tussen Nederland en Duitsland ook wat arbeidsmarkt betreft een duidelijke scheiding.

Artikelen

Factsheet arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

De belangrijkste feiten over de arbeidsmarkt in de grensregio staan bij elkaar in deze factsheet.

Artikelen

Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De beroepsloopbaan voor mannen en vrouwen is veranderd door de opeenvolgende generaties heen. Zo blijven mannen korter bij dezelfde...

Artikelen

Maakt het uit waar je woont? Sociale stijging en invloed van de buurt

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De inkomstenontwikkeling van een persoon wordt vooral bepaald door zijn persoonlijke kenmerken en hangt veel minder sterk samen met de kenmerken van zijn...

Artikelen
Artikelen