Zoekresultaten

459 resultaten voor keyword:arbeid
459 resultaten voor keyword:arbeid

Pagina 18 van 19

Afname banen groter

Het aantal banen van werknemers was in het derde kwartaal 143 duizend lager dan in hetzelfde kwartaal in 2008. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het vorig kwartaal

Artikelen

Minder banen

In het tweede kwartaal van 2012 waren er 53 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 0,7 procent.

Artikelen

Aarzelende banengroei

In het eerste kwartaal van 2011 waren er 41 duizend werknemers meer dan in dezelfde periode van 2010. Na anderhalf jaar van krimp was het aantal banen voor de tweede maal op rij hoger dan een jaar...

Artikelen
Artikelen

Meer besteed ondanks daling consumentenvertrouwen

Het vertrouwen van consumenten nam in september zeer sterk af door slecht economisch nieuws. Desondanks bleven de bestedingen van huishoudens op peil.

Artikelen

Werkloosheid verder opgelopen

Er waren in de periode juli – september, na correctie voor seizoeninvloeden, 398 duizend personen werkloos. Dit zijn er 10 duizend meer dan in de periode juni - augustus.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Aantal banen daalt verder

Het aantal banen van werknemers liep in het eerste kwartaal van 2014 verder terug. Er waren 32 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Na een lichte krimp van 4 duizend in het...

Artikelen

Iets meer vacatures

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator verbeterde in maart verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie...

Artikelen
Artikelen

Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022

Indicatoren thema’s onderwijs, mobiliteit, arbeid, landbouw en wonen 2012 t/m 2022 Provincie Limburg

Cijfers

Aantal banen daalt licht

Er waren in het vierde kwartaal 4 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2013. In de voorgaande kwartalen was de daling veel groter.

Artikelen

Aantal banen daalt licht

In het vierde kwartaal van 2013 daalde het aantal banen van werknemers met 8 duizend ten opzichte van het derde kwartaal. Dit is een krimp van 0,1 procent. Het aantal banen nam minder hard af dan in...

Artikelen

Iets meer vacatures

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in december verder.

Artikelen

Verdere daling aantal vacatures

Eind juni 2013 stonden er 91 duizend vacatures open. Zo laag is het aantal vacatures al tien jaar niet geweest.

Artikelen

Minder werkgelegenheid

Het aantal banen van werknemers was in het vierde kwartaal 147 duizend lager dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

200 Jaar statistiek in tijdreeksen

Het hier gepresenteerde databestand bestaat uit een tijdreeks met bevolkingsgegevens, economische gegevens, gegevens over arbeid, landbouw, energie, verkeer en vervoer, geld- en kapitaalmarkt,...

Publicaties

Aantal vacatures licht gedaald

Het aantal vacatures is in het eerste kwartaal van 2007 licht gedaald. Eind maart 2007 waren er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 212 duizend vacatures. Dit zijn er 10 duizend minder dan een...

Artikelen

Statistici als antislavernijactivisten

Liberale staathuishoudkundigen waren vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw geëngageerd in het publieke debat. Of het nu ging over leerplicht, kiesrechtuitbreiding, de coöperatie, het...

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Arbeidsinkomensquote; toegerekend arbeidsinkomen;beloning van arbeid Bedrijfstak

Cijfers

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

Arbeidsdeelname, werkloosheid, arbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd onderwijsniveau

Cijfers

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, e-facturen Bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Cijfers