Zoekresultaten

82 resultaten voor keyword:alcoholgebruik
82 resultaten voor keyword:alcoholgebruik

Pagina 3 van 4

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het...

Artikelen

Vooral jongens verleid door drank en drugs

Ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, rookt, drinkt overmatig of gebruikt cannabis.

Artikelen

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw...

Publicaties

Circa 400 duizend bloeddonors in Nederland

Ongeveer 400 duizend Nederlanders zijn bloeddonor. Dat is 4 procent van de 18- tot 70-jarigen, de leeftijdsgroep die donor mag zijn.

Artikelen

Gemiddeld 1 glas alcohol per dag

Gemiddeld drinken Nederlanders van 12 jaar of ouder 1 glas alcohol per dag. Dit is inclusief de Nederlanders die nooit alcohol drinken.

Artikelen

Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl.

Artikelen

Nederlanders drinken steeds meer Duitse wijn

Nederland voerde in 2008 ruim 71 miljoen liter Duitse wijn in. Dat is 13 procent meer dan in 2007.

Artikelen

Jeugd en integratie (1e kwartaalrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

In dit rapport staan de verschillen en overeenkomsten tussen de allochtone en autochtone jeugd in ons land beschreven, aan de hand van de indicatoren die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

Artikelen

Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot...

Artikelen

Veel verschillen, meer sociale binding

Vandaag verschijnt het boek De Nederlandse samenleving 2008. Hierin beschrijft het CBS op vele maatschappelijke terreinen de belangrijkste ontwikkelingen. Het laat trends zien en geeft inzicht in de...

Artikelen

Nederland: matigheidseiland binnen Europa

Vrijwel nergens in Europa wordt zo weinig gedronken als in Nederland.

Artikelen

Kwart ingevoerde wijn komt niet uit Europa

In 2007 heeft Nederland 423 miljoen liter wijn geïmporteerd. Dat is 30 miljoen liter meer dan in 2006.

Artikelen

Gezonde leefstijl wint langzaam terrein

De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven.

Artikelen
Artikelen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2006

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties

De Nederlandse Samenleving

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.

Publicaties
Artikelen

Leefstijl Nederlander niet verbeterd

In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders met overgewicht steeg weer.

Artikelen

Nederlanders leven iets gezonder

In 2005 is voor het eerst in jaren het percentage volwassenen met overgewicht gedaald. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen