Zoekresultaten

771 resultaten voor keyword:afzetprijzen
771 resultaten voor keyword:afzetprijzen

Pagina 2 van 31

Licht herstel industrie in tweede helft 2013

In de tweede helft van 2013 nam de omzet van de industrie bijna 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze toename is te danken aan een aantrekkende buitenlandse markt....

Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In december 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 0,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in december een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag werd er weliswaar minder verkocht,...

Artikelen

Realisaties: transportmiddelenindustrie

In december 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 5 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag bleef vrijwel gelijk. De waarde van de...

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een verslechterd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

In november 2013 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 1,5 procent minder omgezet dan in de overeenkomstige maand van 2012. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was groter, het...

Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In november 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 2 procent meer omzet gerealiseerd dan in november een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het...

Artikelen

Realisaties: transportmiddelenindustrie

In november 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 8 procent minder omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag nam af.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in november 2013 de omzet met 8 procent zien toenemen ten opzichte van november 2012. Het productievolume en het verkoopvolume per gemiddelde werkdag...

Artikelen

Afzetprijzen industrie lager

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,8 procent lager dan in november 2012. De prijsdaling is minder groot dan in oktober. Toen waren de prijzen 3,5 procent lager.

Artikelen

Realisaties: transportmiddelenindustrie

In oktober 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 15 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was hoger.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een wat somberder beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In oktober 2013 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume...

Artikelen

Realisaties: transportmiddelenindustrie

In oktober 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 15 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders was hoger.

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

In oktober 2013 heeft de voedings- en genotmiddelenindustrie ruim 11 procent meer omgezet dan in oktober 2012. De binnenlandse en buitenlandse omzet namen beide toe.

Artikelen

Producten Nederlandse industrie goedkoper

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in oktober 3,4 procent lager dan in oktober 2012. Producten van de industrie zijn al vier maanden op rij goedkoper dan een jaar eerder.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van november 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In september 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 3,5 procent meer omzet gerealiseerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag was het productievolume...

Artikelen

Realisaties: voedings- en genotmiddelenindustrie

Fabrikanten van voedings- en genotmiddelen hebben in september 2013 bijna 10 procent meer omgezet dan in dezelfde maand vorig jaar. Het verkoop- en productievolume per gemiddelde werkdag waren in...

Artikelen

Prijzen industrie lager

Producten van de Nederlandse industrie waren in september 2,9 procent goedkoper dan in september 2012. In augustus waren de afzetprijzen van de industrie 2,4 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in augustus 2013 bijna 6 procent minder omgezet dan in augustus vorig jaar. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was groter,...

Artikelen

Realisaties: transportmiddelenindustrie

In augustus 2013 heeft de transportmiddelenindustrie 13 procent minder omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was kleiner.

Artikelen

Producten industrie goedkoper

De producten van de Nederlandse industrie waren in augustus 2,3 procent goedkoper dan in augustus 2012. In de twee voorgaande maanden was het prijspeil nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.

Artikelen

Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie.

Artikelen