Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:afvalwater
40 resultaten voor keyword:afvalwater

Pagina 1 van 2

Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering 2016

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2016.

Cijfers

Opnieuw geringe stijging waterschapsheffingen

In 2008 verwachten de waterschappen ruim 2 miljard euro te ontvangen uit waterschapsheffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Fysieke waterrekeningen voor Nederland

Samenstelling waterrekeningen met aanbod, gebruik, onttrekking, resources en levering water en retourwater

Artikelen
Artikelen

Rioolwater meer gezuiverd bij lozing op stilstaand water

Rioolwater geloosd op stilstaand water bevat minder stikstof en fosfor dan rioolwater geloosd op stromend water.

Artikelen

Waterschappen zuiveren 1,9 mld kuub rioolwater in 2017

In 2017 verwerkte het Wetterskip Fryslân 16 procent meer rioolwater dan in 2016, in het gebied van Waterschap de Dommel in Noord-Brabant werd 10 procent minder rioolwater verwerkt dan een jaar eerder.

Artikelen

Rioolwaterzuivering steeds effectiever en duurzamer

De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015.

Artikelen

Kritische materialen in afvalwater en slib

Studie naar de aanwezigheid van kritische materialen in het afvalwater en slib.

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: kerncijfers over populatie, aan/afvoer verontreinigingen, afzet zuiveringsslib; per waterkwaliteitsbeheerder.

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: afzet van hoeveelheden zuiveringsslib naar eindbestemming per zuiveringstype en droge stofklasse,

Cijfers

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010-2016

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers
Artikelen

Steeds meer stikstof uit rioolwater verwijderd

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen.

Artikelen

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008

In 2008 is 83 procent van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en 81 procent van de aangevoerde hoeveelheid stikstof uit het afvalwater verwijderd. Daarmee voldoet ons land ruimschoots aan de normen...

Artikelen

Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt

Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas, 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit.

Artikelen

Forse groei slibverbranding

In 2008 is vrijwel al het zuiveringsslib van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties verbrand.

Artikelen

Steeds minder stikstof en fosfaat uit rioolwater in oppervlaktewater

In 2020 zuiverden Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties 1,94 miljard kubieke meter rioolwater, 2 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Terugwinning en hergebruik bij rioolwaterzuivering, 2020

Projecten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties voor terugwinning en hergebruik in 2020.

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: Aantal en capaciteit per type, naar diverse technische kenmerken, type ontvangend oppervlaktewater.

Cijfers

Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2005

Het aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) met voorzieningen voor extra fosfaat- en stikstofverwijdering is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierdoor is in 2005 in totaal 82...

Artikelen

Rebase of the population for the EGSS

Grant agreement no. 05121.2014.001-2014.292

Artikelen