Zoekresultaten

166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 7 van 7

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.

Cijfers

Personen met SRG na vestiging in NL vanuit Oekraïne

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen in het derde kwartaal van 2022 aan personen die vanuit Oekraïne in Nederland gevestigd zijn tussen 24 februari en 30...

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 202

Cijfers

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q4

Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2021.

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2021

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2021 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Tozo nader voorlopig, september 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), september 2021

Cijfers

Tozo definitief, april t/m juni 2021

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q2 2021

Cijfers

SRG-H Uitstroom Fase 3, verslagjaar 2020

Tabellen in opdracht van SZW over het aantal startende banen in 2020 vanuit algemene bijstand of een NUG-positie, met en zonder voorafgaande voorziening.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand, 2013-2021 (voorlopig)

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2021.

Cijfers

Tozo nader voorlopig, augustus 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), augustus 2021

Cijfers

Tabellen Tozo nader voorlopig, Q2 2021

Landelijke cijfers (nader voorlopig) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q2 2021

Cijfers

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2020

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2020.

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, 2020

Landelijke jaarcijfers (definitief) over het aantal personen met uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), 2020

Cijfers

Tabellen Tozo definitief, oktober t/m december 2020

Landelijke cijfers (definitief) over het aantal uitkeringen van personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Q4 2020

Cijfers

Factsheets

Overzichtspagina met factsheets uit de monitor brede welvaart en sustainable development goals 2021 gemaakt voor de begrotingsbehandeling van diverse ministeries

Overig

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, bedrijfstak, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers