Zoekresultaten

166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 2 van 7

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2020

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2020

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2021

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Re-integratievoorzieningen, 2de kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Bijstand, eerste kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2021

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4de kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2021

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2020

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijzondere bijstand 2019

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2019 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2022

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Gebruik Tozo in juni 2020

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Tabellen Tozo voorlopig april 2021

Aantal uitkeringen in het kader van de Tozo.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2021

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Incassoratio vorderingen algemene bijstand

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2019

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), april 2020.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2020

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 2, 2019

Tabellen over startende banen in 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

Tozo voorlopig november 2020

Voorlopige cijfers over het aantal uitkeringen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), november 2020.

Cijfers