Zoekresultaten

95 resultaten voor keyword:Dossier Levensloop
95 resultaten voor keyword:Dossier Levensloop

Pagina 2 van 4

Immigranten op de arbeidsmarkt

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Herintreders op de arbeidsmarkt

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2004

Artikelen

Het onbenut arbeidsaanbod en hun arbeidsverleden

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2004

Artikelen

Minder dynamiek binnen werkzame beroepsbevolking

Sociaal-economische Trends, tweede kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Oudere werknemers, 1999-2001

Dit artikel beschrijft de in- en uitstroom van oudere werknemers tussen 1999 en 2001. Hoeveel 45-plussers gaan opnieuw aan de slag? Op welke leeftijd gaan werknemers met pensioen?

Artikelen

Uitstel van samenwonen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Artikelen

Tienermoeders: recente trends en mogelijke verklaringen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Artikelen

Trends in doodsoorzaken, 1970-2002

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2004

Artikelen

Economie en techniek meest lonende studies

Sociaal-economische trends, 1e kwartaal 2004

Artikelen

Laagste bevolkingsgroei sinds 1984

Op 1 januari 2004 telde Nederland 16,3 miljoen inwoners. Daarmee is het aantal inwoners in het afgelopen jaar met 62 duizend personen toegenomen. Dit is de laagste bevolkingsgroei sinds twintig jaar....

Artikelen
Artikelen

Effect van seksevoorkeur op gezinsvorming

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2003

Artikelen

Tijdelijke en langdurige banen, 2000

Sociaal-economische maandstatistiek, september 2003

Artikelen
Artikelen

Flitsscheidingen in 2002

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2003

Artikelen