Zoekresultaten

95 resultaten voor keyword:Dossier Levensloop
95 resultaten voor keyword:Dossier Levensloop

Pagina 1 van 4

Geboorten gedaald tot niveau begin jaren tachtig

Tussen juni 2012 en mei 2013 is het aantal geboorten opnieuw gedaald, tot 172 duizend. Dat is 6,4 duizend lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Welvaart in Nederland 2012

In de publicatie Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends...

Publicaties

Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW

In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen.

Artikelen

Werklozen vinden vaker flexibele dan vaste baan

In 2011 zijn in het derde kwartaal iets minder werknemers werkloos geworden dan een jaar geleden. Daartegenover stond dat minder werklozen werk vonden. Als het lukte, betrof het vaker een flexibele...

Artikelen

Levensverwachting ouderen sterk gestegen

Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar.

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Arbeidsmarktdynamiek 2001-2008

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Artikelen

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten?

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Herinstroom in werkloosheids- of bijstandsuitkering

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Trends in samenwonen en trouwen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 1987-2003

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2004

Artikelen

Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers 2000-2001

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Vervroegd uittreden of doorwerken?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen