Zoekresultaten

177 resultaten voor keyword:CAO-lonen
177 resultaten voor keyword:CAO-lonen

Pagina 7 van 8

Cao-lonen 2009, de definitieve gegevens

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Grootste cao-loonstijging in veertien jaar, maar inflatie stijgt harder

In 2022 stegen de cao-lonen met 3,2 procent ten opzichte van 2021, de grootste toename sinds 2008. De inflatie was flink hoger. In de bedrijfstak onderwijs was de loonstijging het grootst..

Artikelen

Cao-lonen stijgen meer dan vorig jaar

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2018 met 1,7 procent

Artikelen

In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009

In 2016 stegen de cao-lonen met 1,9 procent. Dat is de grootste stijging sinds 2009.

Artikelen

Grootste cao-loonstijging sinds 2009

In het derde kwartaal van 2016 stegen de cao-lonen met 2,1 procent, de grootste stijging in bijna zeven jaar.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 45

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro economie, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 2

Het bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Macro-economie en Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 49

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 40

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie, Prijzen

Artikelen
Artikelen

Cao-loonstijging in derde kwartaal stabiel

De cao-lonen waren in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2009. Dat is vrijwel dezelfde stijging als in het tweede kwartaal.

Artikelen

Omslag op arbeidsmarkt zichtbaar in lagere cao-loonstijging

In het eerste kwartaal van 2010 waren de cao-lonen 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Sinds begin 2009 is de cao-loonstijging meer dan gehalveerd.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 39

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen; Industrie en energie; Macro economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 5

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Cao-loonstijging fors toegenomen

In het tweede kwartaal van 2008 waren de cao-lonen 3,4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in het eerste kwartaal, toen de cao-lonen nog 2,8 procent stegen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie, Prijzen.

Artikelen

Cao-lonen begin 2008 harder gestegen dan in heel 2007

In het eerste kwartaal van 2008 zijn de cao-lonen met 2,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Cao-lonen stijgen in 2007 met 2 procent

De cao-lonen zijn in 2007 met 2,0 procent gestegen. De loonstijging komt hiermee op hetzelfde niveau uit als in 2006.

Artikelen
Artikelen

Iets minder banen

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 26 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit komt overeen met een afname van 0,3 procent.

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Geslacht, leeftijd, positie in huishouden, sociaaleconomische categorie

Cijfers

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Samenstelling huishouden, voornaamste inkomensbron, woonsituatie

Cijfers