Zoekresultaten

116 resultaten voor katholicisme
116 resultaten voor katholicisme

Pagina 4 van 5

Houdingen ten aanzien van orgaandonatie en orgaanontvangst

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden organen te willen afstaan. Ruim 60 procent zou een orgaan willen ontvangen indien zij dit nodig zouden hebben. Opvattingen over het...

Artikelen

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1971

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1922

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1946

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1948

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers
Artikelen

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1982

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1967

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1998

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer der Staten - Generaal Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling

Cijfers

Steeds minder zeer grote gezinnen

Het aantal gezinnen met vier of meer thuiswonende kinderen is de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Deze afname was onder niet-westerse allochtonen nog sterker dan onder autochtonen.

Artikelen

Verkiezingsuitslag en zetelverdeling Tweede Kamer, 1933

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer; uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling Tweede Kamer der Staten - Generaal,

Cijfers

Vertrouwen in leger neemt toe

Ruim zes op de tien 15-plussers gaf in 2013 aan vertrouwen te hebben in het leger. Dat is iets meer dan een jaar eerder. In politie en rechters is het vertrouwen hoger dan in het leger, in andere...

Artikelen

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering

In de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose wordt op gemeentelijk niveau de geboorte naar herkomstgroepering voorspeld. Voor het opstellen van veronderstellingen is een analyse...

Artikelen

Verkiezingen; 2006 uitslag en zetelverdeling Tweede Kamer

Verkiezingsuitslag Tweede Kamer der Staten - Generaal Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling

Cijfers

Theologie en humanistiek; ingeschrevenen, afgestudeerden 1990-2013

Theologie en humanistiek; studierichting, opleidingsvorm, leeftijd, ingeschrevenen, eerstejaarsstudenten, afgestudeerden, gepromoveerden

Cijfers

Volkstelling; algemene uitkomsten per gemeente, 1899

Volkstelling 1899; algemene gegevens per gemeente. Alle gegevens die op gemeenteniveau voor alle gemeenten zijn gegeven.

Cijfers

Opvattingen over euthanasie

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking van Nederland ten aanzien van euthanasie.

Publicaties

Vrijwilligerswerk en welzijn

Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid.

Publicaties

Verkiezingen; uitslag en zetelverdeling Provinciale Staten, 2007

Uitgebrachte geldige stemmen en zetelverdeling per politieke groepering van de Provinciale Statenverkiezingen

Cijfers

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. In deze prognose spelen...

Artikelen

Betrokkenheid nieuws en politiek, 2006

Betrokkenheid nieuws en politiek. politiek

Cijfers

Beoordeling politiek en democratie; 2006, 2010 en 2012

beoordeling politiek en democratie stemgedrag, geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

Nationale problemen stemgerechtigden; persoonskenmerken, 2006, 2010, 2012

nationale problemen stemgedrag, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers