Zoekresultaten

10000 resultaten voor journalisten
10000 resultaten voor journalisten
Actieve filters (1)

Pagina 2 van 400

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Inwonertal per provincie, 1 september 2022

Deze publicatie bevat het wettelijk vastgestelde inwoneraantal per provincie op 1 september 2022.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen

Cijfers

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand

Betalingstransacties naar betaalmethode, aantallen en bedragen per maand Aantal transacties en totaal bedragen per betaalmethode, iDEAL en pin, per maand.

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofdgroepdiagnose inkomen, leeftijd

Cijfers

Caribisch Nederland, bevolking per buurt, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijdsgroep.

Cijfers

Sterfte aan COVID-19 per maand en leeftijdsgroep

Cijfers over de sterfte aan COVID-19 van overledenen in 2020, 2021, januari t/m september 2022 per maand en per leeftijdsgroep.

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2014/’15 en 2018/’19 naar studierichting.

Cijfers
Cijfers

Huwen, partnerschap; sluiting en ontbinding per maand

huwen en partnerschap, sluiting en ontbinding geslacht van de partners, perioden, per maand

Cijfers

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

DBC-gefinancierde GGZ naar hoofddiagnose migratieachtergrond, leeftijd, geslacht

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Centrale overheid; inkomsten en uitgaven per maand op kasbasis

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de centrale overheid op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85 (Sixpack).

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2022 – juni* 2022

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften. Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Cijfers

Caribisch NL: inkomend toerisme per vliegtuig; nationaliteit

Bezoekers die met het vliegtuig aankomen op Bonaire, St Eustatius of Saba Per nationaliteit

Cijfers

Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023

Tabellen met gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week. Uitsplitsingen naar gemeente. leeftijd, geslacht, Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Bruto eindverbruik aardwarmte per provincie, 2014-2021

Tabel met het jaarlijkse bruto eindverbruik van energie uit aardwarmte, uitgesplitst naar provincie.

Cijfers

Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

Cijfers

Decentrale overheid; baten, lasten en saldo per kwartaal

Baten, lasten en saldo per kwartaal van de decentrale overheid volgens de eigen administratie, conform EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers