Zoekresultaten

10000 resultaten voor journalisten
10000 resultaten voor journalisten
Actieve filters (1)

Pagina 1 van 400

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari – december 2022

Cijfers

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling: geboorte, sterfte, migratie per regio

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per dag

Gemiddelde prijzen motorbrandstoffen: Benzine Euro95, Diesel en Lpg Pompprijzen per dag

Cijfers

Verjaardagskalender per gemeente, editie 2022

Op deze pagina staant per gemeente in Nederland het aantal jarigen per dag van het jaar.

Dashboards

Meer inzicht in exportverdiensten per bedrijfstak

De export van goederen en diensten is een belangrijke bron van inkomsten voor de Nederlandse economie, dit noemen we de verdiensten aan de export. De totale verdiensten aan de export is de...

Artikelen

Pompprijzen motorbrandstoffen; brandstofsoort, per kwartaal

Gemiddelde brandstofprijs Euro 95, Diesel, Lpg, Cng, Elektrisch

Cijfers

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

Kerncijfers begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen per gemeente.

Cijfers

Waterschappen; balansposten per waterschap

Waterschappen jaarrekening, balansen volgens voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording waterschappen (BBVw).

Cijfers

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Aantal overledenen per week naar geslacht en leeftijdsgroep,

Cijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak

Cijfers

Achterstandsscores per school – na fusies, 2021

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2021.

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie, stromen arbeidsmarkt geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Cijfers

Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2020-2021

Deze maatwerktabellen dienen ter evaluatie van het Programma Aardgasvrije Wijken en geven beeld van het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik per deelnemende proeftuin in drie ronden van 26, 23 en...

Cijfers

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort

Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort Uitkeringssoort

Cijfers

Voorlopige bevolkingsaantallen per gemeente, 1-1-2023

Deze tabel bevat informatie over leeftijd en gemeente van bewoners van Nederland per 1 januari 2023.

Cijfers

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

immigratie, emigratie migratieachtergrond, geslacht

Cijfers

Huwen, partnerschap; personen naar geslacht per maand

huwen, partnerschap, personen, per maand geslacht en perioden

Cijfers

Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022

Deze tabel beschrijft het aardgasverbruik per maand per sector voor de periode 2019 t/m 2022. De volgende sectoren worden onderscheiden: elektriciteitscentrales, industrie aangesloten op het...

Cijfers

Wekelijks gasverbruik industrie per sector

Gasverbruik van de Nederlandse industrie berekend per week en per sector.

Cijfers