Zoekresultaten

16 resultaten voor invasieve exoten
16 resultaten voor invasieve exoten

Evaluatie indicator mariene exoten

Voor de vertekening in de huidige KRM-indicator voor mariene exoten als gevolg van publicatievertraging kan op verschillende manieren gecorrigeerd worden.

Publicaties

Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

Invasieve uitheemse planten hebben zich de afgelopen decennia fors uitgebreid in Nederland, met name in het water.

Artikelen

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Exoten in Nederland

Eerste waarneming en herkomst van in Nederland voorkomende exotische dier- en plantensoorten.

Cijfers
Artikelen

Broedvogelonderzoek Nederland

Het broedvogelonderzoek is opgezet om de populatieveranderingen van de in Nederland broedende inheemse vogelsoorten te volgen.

Overig

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Alleen de vogels van water en moeras in het stedelijk gebied, en de slechtvalk als kenmerkende...

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar EU, niet-EU; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

In- en uitvoer van goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig.

Cijfers

Gebruik bestrijdingsmiddelen overheden fors gedaald

Nederlandse overheidsinstellingen zoals gemeenten, ProRail, waterschappen, provincies, defensie en Rijkswaterstaat, hebben in 2018 bijna 5 duizend kilogram bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Artikelen

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Vijf jaar implementatie van de SDG’s in Nederland (2016-2020)

Dit rapport meet voortgang in de eerst vijf jaar van de 17 SDG's (2016-2020) en inventariseert het daarbij in Nederland gevoerde beleid (monitoring en reflectie).

Publicaties

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume), 2010-2017

AWBZ/Wlz, ZZP, intramurale zorg, extramurale zorg, nacalculatie uitgaven, volume

Cijfers

Ruim baan voor talentvolle onderzoekers bij het CBS

Het CBS is een innovatieve kennisorganisatie die maatschappelijke vraagstukken met betrouwbare statistische informatie en data inzichtelijk maakt.

Artikelen