Zoekresultaten

7690 resultaten voor internetgerelateerde handel
7690 resultaten voor internetgerelateerde handel

Pagina 3 van 308

Detailhandel zet ruim 5 procent meer om in september

De detailhandel heeft in september 5,3 procent meer omgezet dan in september 2021.

Artikelen

Handel en toerisme

Handel en toerisme bestaat uit grafieken over de export en van Nederlandse goederen en diensten.

Overig

Detailhandel zet bijna 2 procent meer om in augustus

De detailhandel heeft in augustus 1,7 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen
Overig

Eindrapport internet robots woningmarkt

Internet is steeds meer een goede bron om statistieken mee te maken. Eén van die mogelijkheden is de huizenmarkt. Deze notitie beschrijft de resultaten van een pilot, die in 2011 en 2012 is...

Overig

Helft jonge vrouwen slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2022

In 2022 gaf 1 op de 8 Nederlanders van 16 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen.

Artikelen

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Detailhandel zet 5,5 procent meer om in juli

De detailhandel heeft in juli 5,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen

Internetaankopen; persoonskenmerken

Internetaankopen, online winkelen, soort aankopen leeftijd, opleiding, inkomen

Cijfers

Internationale handel in diensten

De statistiek Internationale handel in diensten heeft tot doel het publiceren van gegevens over de invoer en uitvoer van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven.

Overig
FAQ's
FAQ's

Economische verwevenheid met China via handel

Economische verwevenheid van Nederland met China via invoer en uitvoer van goederen en diensten, per bedrijfstak.

Cijfers

Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie

In 2020 gaf ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie. Jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden het vaakst te maken met...

Artikelen

2,5 miljoen Nederlanders in 2021 slachtoffer van online criminaliteit

In 2021 was 17 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van online criminaliteit. Minder dan de helft doet daar melding van, bijna 20 procent doet aangifte

Artikelen

Internet der dingen in 2020

Aanvullende tabel met cijfers over het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat in 2020 gebruikt maakte van het internet der dingen of daar geen behoefte aan had.

Cijfers

Detailhandel zet bijna half procent meer om in juni

De detailhandel heeft in juni 0,4 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Statistiek internationale handel in diensten

Het publiceren van gegevens over de invoer en uitvoer van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen.

Overig

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

Overig

Detailhandel zet bijna 1 procent meer om in mei

De detailhandel heeft in mei 0,7 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

Artikelen

Steeds meer Nederlanders gebruiken slimme apparaten

Meer dan 8 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder hebben thuis een of meer slimme apparaten of systemen die met het internet zijn verbonden. Dat blijkt uit resultaten van het onderzoek...

Artikelen

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

Toegang tot internet, frequentie internetgebruik, internetactiviteiten Caribisch NL, Bonaire, St. Eustatius, Saba, geslacht, leeftijd, opleiding

Cijfers

Pesten

In 2021 heeft het CBS voor het eerst pesten in brede zin, dus zowel traditioneel als online pesten, onderzocht onder personen van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor. In dit artikel worden de...

Publicaties