Zoekresultaten

110 resultaten voor internationalisering
110 resultaten voor internationalisering

Pagina 1 van 5

Hoe meet het CBS de internationalisering?

Internationalisatie is het proces waarbij bedrijven de markten van andere landen betreden en hun standaarden accepteren.

FAQ's

Internationaliseringsmonitor 2022, vierde kwartaal – Productiviteit

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor brengen we herijkte productiviteitsschattingen (multifactorproductiviteit) in verband met internationalisering, innovatie en bedrijvendynamiek.

Publicaties

Internationalisering MKB

Hoe gaat het met de export van goederen en buitenlandse investeringen van het Nederlandse MKB?

Artikelen

Innovatie en internationalisering

In deze nota wordt een overzicht gegeven van de verschillende bronnen die het CBS in huis over innovatie

Artikelen

CBS-Wereldcafé VII - Kwetsbaarheden in de toeleveringsketen van halfgeleiders

CBS-Wereldcafé VII - Kwetsbaarheden in de toeleveringsketen van halfgeleiders - 4 november 2022, 14:00-15:00

Overig

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Overig

Internationalisering gunstig voor overlevingskans bedrijf

Buitenlandse bedrijven in Nederland hebben een grotere overlevingskans dan Nederlandse bedrijven. De overlevingskans voor startende Nederlandse bedrijven is groter als ze meteen handel met het...

Artikelen

CBS Wereldcafé

In het (voorlopig digitale) Wereldcafé presenteert het CBS relevant onderzoek op het vlak van globalisering en internationale productieketens.

Overig

Nederland in Europese top economische internationalisering

Nederland kent een hoge economische verwevenheid met andere Europese landen. De welvaart en werkgelegenheid hangen voor een groot deel af van de handelsrelaties met andere Europese landen. Dit blijkt...

Artikelen

Internationalisering en R&D in het Nederlands midden- en kleinbedrijf

Het onderzoeksrapport en de bijbehorende tabellenset brengen in beeld welk deel van het Nederlands midden- en kleinbedrijf wel investeert in R&D, maar niet actief is op buitenlandse markten

Cijfers

Koffie

Monitor duurzame agro-grondstoffen, Koffie

Overig

Nieuwsbrief Globalisering april 2022

Nieuwsbrief Globalisering april 2022

Overig

Internationaliseren en productiviteit. Deel 1: statistische analyse

Dit is een verslag van het eerste deel van het driedelige CBS-project 'Internationaliseren en productiviteit' dat in opdracht van het Ministerie van Economische zaken is uitgevoerd. Het onderzoek...

Artikelen

Internationalisering en productiviteit: het effect van bedrijf en regio

In het elfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt het effect van internationalisering op de productiviteit onderzocht. Aan de orde komt het verband tussen verschillende aspecten...

Artikelen

Waar worden de gevolgen van globalisering voor Nederland beschreven?

Centraal in het onderzoek binnen het CBS Expertisecentrum Globalisering staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële...

FAQ's
Overig

Nieuwsbrief Globalisering januari 2023

Nieuwsbrief Globalisering november 2022

Overig
Publicaties

CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Over CBS Wereldcafé VI: Belemmeringen voor de handel in diensten

Overig
Overig

CPB

Overig

CBS Wereldcafé - 20 jaar eurozone: heeft de euro de handel gestimuleerd?

Over CBS Wereldcafé - 20 jaar eurozone: heeft de euro de handel gestimuleerd?

Overig

Meer Britse investeringen in Nederland na 2016

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017...

Artikelen

Belang EU in Nederlandse export iets kleiner

Bijna 71 procent van de Nederlandse goederenexport in 2018 ging naar een land in de Europese Unie. Wel is het aandeel van de EU iets gedaald ten opzichte van 2010. Het EU-aandeel is bij de...

Artikelen