Zoekresultaten

5449 resultaten voor internationale outsourcing
5449 resultaten voor internationale outsourcing

Pagina 5 van 218

Internationals: Clusteranalyse Eindhoven

Clusteranalyse op de internationale bevolking van de gemeente Eindhoven

Cijfers

Wanneer komen nieuwe cijfers over de internationale goederenhandel beschikbaar?

Ongeveer zes weken na de verslagmaand worden de cijfers over internationale goederenhandel voor de eerste keer gepubliceerd. Deze cijfers zijn dan nog voorlopig en worden vervolgens nog enkele keren...

FAQ's

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2022

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2021.

Publicaties

Minder bedrijven verplaatsten bedrijfsonderdelen naar het buitenland

Tussen 2018 en 2020 verplaatsten ongeveer 500 bedrijven in Nederland één of meerdere bedrijfsonderdelen naar het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek naar bedrijven met minimaal 50 werkzame personen.

Artikelen

Internationale Statistische Classificatie van ziekten en met gezondheid verband houdende problemen

Het codestelstel dat het CBS hanteert om de gemelde doodsoorzaken te coderen. Dit codestelsel is opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Overig

Integration of international trade and transport flow statistics for the Netherlands

Dit rapport beschrijft een bij het CBS uitgevoerd onderzoek naar het integreren van de transport- en handelsstatistieken met als doel een complete en consistente database met gegevens over...

Overig

Internationale handel

Wat is de ontwikkeling van de internationale handel? Hoe gaat het met de export? En hoe gaat het met de import?

Dashboards

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2019 en 2020

Cijfers

Handmatige opgave internationale handel in goederen

Animatie over handmatig opgave doen van handel in goederen voor bedrijven

Video's

Waarom verschillen de cijfers over de internationale goederenhandel van het CBS en die van Eurostat?

Eurostat publiceert cijfers over de internationale goederenhandel inclusief de ‘quasi-doorvoer’.

FAQ's

Internationale handel in diensten onder pre-coronaniveau

n de eerste negen maanden van 2021 was de export van diensten met 146,3 miljard euro 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode van 2020. De dienstenimport noteerde met 141,6 miljard euro een plus van...

Artikelen

Inkoopwaarde omzet

Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen, loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en...

Overig

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

Vervoersprestatie binnenlands en internationaal naar soort lading, vervoerd ladinggewicht, aantal tonkilometers, aantal containereenheden

Cijfers

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Goederenvervoer per spoor; binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometers en treinkilometers

Cijfers

Factsheet Internationale handel, januari-augustus 2021

In deze factsheet wordt de goederenhandel over de eerste acht maanden van 2021 vergeleken met dezelfde periode van 2020. De export en import zijn gespecificeerd naar goederen en landen met de...

Artikelen

Loon uitwonende studenten, 2021

Loon uitwonende nationale en internationale studenten van 21 jaar en ouder per onderwijssoort.

Cijfers

Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Tabel internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Cijfers

Verdiensten en arbeidsvolume; exporterende en aanleverende sector (SBI2008)

Werkgelegenheid; toegevoegde waarde Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

Cijfers

Impact van scheepvaart op onderwaterleven onderzocht met AIS-data

Negentig procent van de wereldhandel wordt per schip vervoerd.

Artikelen

International Sourcing

In deze publicatie brengen Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden gezamenlijk de resultaten van het Eurostatonderzoek International Sourcing naar buiten. De cijfers hebben...

Publicaties

Keuzes van werkgevers bij de inzet van zzp’ers

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de keuzes van werkgevers bij het inzetten van zzp’ers in plaats van vaste of tijdelijke werknemers. Dit onderzoek bestaat uit een...

Publicaties

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties