Zoekresultaten

756 resultaten voor instroom
756 resultaten voor instroom

Pagina 1 van 31

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente

Cijfers

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2018-2019

Cijfers

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio, 2015-2020

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huish, onderst thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang, overig) per gemeente

Cijfers

Instroomomtab: strafzaken die instromen bij het OM

Instroomomtab: Alle zaken die instromen bij het Openbaar Ministerie in het betreffende jaar, 2001-2021

Overig

Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn

In deze tabel staat informatie over het aantal eerstejaars studenten die beginnen en stoppen in het zorg- en welzijn onderwijs op mbo, hbo, en wo-niveau.

Cijfers

Profielen instroom Sociaal Domein

In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend van ‘machine learning’ voor het voorspellen van instroom in of uitstroom uit het sociaal domein in de gemeente Eindhoven.

Overig

Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww

periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Overig

Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Overig

Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen...

Cijfers

Arbeidsdeelname; wisseling arbeidspositie niet-beroepsbevolking

Wisseling van arbeidspositie, Arbeidsmarktdynamiek, instroom in werk geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 3e en 4e kwartaal 2021 en geheel 2021.

Cijfers

Hulptabel AZW mbo instroom

Deze hulptabel geeft inzicht in de mbo-opleidingen op AZW StatLine op het niveau van dossier, kwalificatie en crebocode.

Cijfers

BUS-W: Instroomcohorten algemene bijstand 2010 t/m 2021

Tabel met aantal personen die instromen in de algemene bijstand van 2010 t/m 2021 en hoeveel van deze personen ultimo 2010 t/m 2021 een algemene bijstandsuitkering ontvangen.

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019.

Cijfers

Helft alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt herenigd met familie

Familieleden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen vaker naar Nederland dan familie van andere asielzoekers. Voor 51 procent van de minderjarigen die in 2015 alleen naar Nederland kwam,...

Artikelen

Werkloosheid in december verder gedaald

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in...

Artikelen

Werkloosheid in november licht gedaald

In november 2022 waren 364 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze...

Artikelen

BUS-U: In- en uitstroom bijstand, 1e en 2e kwartaal 2021

Tabellenset over het aantal personen met bijstand, instroom in en uitstroom uit de bijstand op gemeenteniveau, 1e en 2e kwartaal 2021.

Cijfers

Werkloosheid in oktober gedaald

In oktober 2022 waren 365 duizend mensen werkloos, dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. Hiermee was het werkloosheidspercentage lager dan in september (3,8 procent).

Artikelen

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2020.

Cijfers

AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19

Artikelen

Werkloosheid opnieuw toegenomen

Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18...

Artikelen

Kenmerken politiepersoneel, 2021

In deze tabellenset wordt gekeken naar kenmerken van politiemedewerkers. Er wordt gekeken naar het totaal en naar medewerkers binnen basisteams.

Cijfers