Zoekresultaten

6505 resultaten voor inkomen utrecht
6505 resultaten voor inkomen utrecht

Pagina 250 van 261

Ondernemingsklimaat; maatschappij, 1990-2013

Baanmobiliteit, minimumloon, sociale uitkeringen Landen, perioden

Cijfers

Methoderapport – woningmarkt Groningenveld

Methoderapport bij het onderzoek naar de invloed van aardbevingen die ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld op de omliggende woningmarkt.

Publicaties

Verhuiskans schatten met machine learning

Innovatieproduct CBDS Verhuiskans schatten met machine learning.

Overig
Overig

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder...

Artikelen

Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen 2001-2012

Financiële positie (balansstanden,financiële transacties, en overige mutaties) van de totale economie en de sectoren.

Cijfers

Overheidsfinanciën; kerncijfers 1995-2017

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Monitor detailhandel vierde kwartaal 2013: ontwikkelingen in deelbranches

In het vierde kwartaal van 2013 nam de omzet van de winkels in voedings- en genotmiddelen door een beperkte groei bij de supermarkten minder sterk toe dan een kwartaal eerder. De omzet van de...

Artikelen

Kinderopvang in meer dan 100 gemeenten in kaart gebracht

CBS verricht steeds vaker maatwerkopdrachten voor derden. Zo bracht het onlangs op verzoek van de koepelorganisatie Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) de kinderopvang in 102 gemeenten in...

Artikelen

Monitor detailhandel vierde kwartaal 2013: beeld detailhandel

In het vierde kwartaal van 2013 is de omzet van de detailhandel ongeveer even hard gekrompen als in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen in de detailhandel bleef in het vierde...

Artikelen

Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT

Online vacaturedata als bron voor een vacaturestatistiek met detailinformatie voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Mogelijkheden om met behulp van textminingtechnieken meer te weten te...

Publicaties

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2019

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2019

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2019

Cijfers

Bestuursrecht; procedures bij het College van Beroep voor bedrijfsleven

Bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar soort beroep.

Cijfers

Inkomsten overheidslagen naar sectoren en functies

Overheidsinkomsten per categorie en overheidslaag, naar functie.

Cijfers

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsf. 2008-2016

Beleggingen voor en na consolidatie. Schuldbewijzen; aandelen en overige deelnemingen.

Cijfers
Overig

SDG 9.2 Duurzame bedrijvigheid

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 9 Industrie, innovatie en infrastructuur: duurzame bedrijvigheid. SDG 9.2 heeft als doel het bedrijfsleven sterker en duurzamer te maken....

Overig

ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Resultaten van het onderzoeksjaar 2020 van het onderzoek Onderweg in Nederland (ODiN) voor het meerwerkgebied metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Publicaties

Onverzekerden tegen ziektekosten; GGD-regio, 2006-2010

Onverzekerden tegen ziektekosten naar GGD-regio, geslacht en leeftijd

Cijfers

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2018

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2018

Cijfers

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken, 2018

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2018

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016

Cijfers