Zoekresultaten

6394 resultaten voor inkomen utrecht
6394 resultaten voor inkomen utrecht

Pagina 251 van 256

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Hernieuwbare energie in Nederland 2019

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 7,4 procent in 2018 naar 8,7 procent in 2019. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel...

Publicaties

VSV; loonontwikkeling na schoolverlaten 2005-2008

Loonontwikkeling van schoolverlaters uit het VO en MBO ontwikkeling in de tijd, naar geslacht, leeftijd, herkomst

Cijfers

Ondernemingsklimaat; menselijk kapitaal, arbeidsaanbod en -kosten 1990-2011

Hoogopgeleiden, deelname aan onderwijs en trainingen, arbeidsparticipatie Landen, perioden

Cijfers

Zorgrek.; uitgaven (lopende, constante prijzen), financiering, 1998-2013

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk

Cijfers

Conjunctuurenquête Provincies en Landsdelen okt. 2008 t/m okt 2011

Bedrijfseconomische gegevens in kwalitatieve zin over het bedrijfsleven; bedrijfsgroepen, landsdelen en provincies, grootteklassen

Cijfers

Beroepsbevolking; gemeenten 1996-2013

Beroepsbevolking, bruto en netto arbeidsparticipatie en werkloosheid naar geslacht en gemeenten per provincie

Cijfers

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021

De nieuwsbrief voor gemeenten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het...

Overig

Uitstromers hoger onderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hoger onderwijs met en zonder diploma naar de arbeidsmarkt arbeidsmarktpositie, studiekenmerken, persoonskenmerken, peilmoment

Cijfers

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; aanbieders, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Overheidssaldo en overheidsschuld 1990-2010

Overheidssaldo en -schuld van Nederland, uitgesplitst naar overheidslagen en gespecificeerd naar schuldtitels (in mln euro en in % van het BBP).

Cijfers

ICT, kennis en economie 2021

In de publicatiereeks ‘ICT, kennis en economie’ presenteert het CBS een overzicht van de Nederlandse kenniseconomie.

Publicaties

Zonnestroom; vermogen zonnepanelen woningen, wijken en buurten, 2019

Aantal installaties en opgesteld vermogen van zonnepanelen bij woningen Wijken en buurten

Cijfers

Componenten van werkloosheid

Resultaten van een onderzoek naar componenten van werkloosheid volgens een statistische benadering.

Publicaties

Arbeidsdeelname; 15 tot 25 jarigen 2001-2006

Arbeidsdeelname 15 tot 25 jarigen. Naar onderwijs - en persoonskenmerken.

Cijfers

Plausibiliteitsanalyses onderwijsachterstandenindicator scholen primair onderwijs 2016-2020

analyseert verschillen in onderwijsachterstandsscores van scholen in het primair onderwijs tussen de jaren 2019 en 2020, en ontwikkelingen in onderwijsscores en de onderliggende omgevingskenmerken...

Publicaties

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 2005-2013

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar

Cijfers

Inkomens- en vermogensrekeningen; niet-financiële balansen 1996-2012

Niet-financiële balansen vaste activa, voorraden, grond, minerale reserves, duurz. cons. goederen

Cijfers

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens 1981-2013

Rioolwaterzuiveringsinstallaties: aan/afvoer verontreinigingen, rende- menten en procesparameters; naar diverse kenmerken, per stroomgebied.

Cijfers

Uitstromers hoger beroepsonderwijs; arbeidsmarktpositie 2006/'07-2013/'14

Uitstromers hbo naar de arbeidsmarkt met en zonder diploma arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken, studiekenmerken, peilmoment

Cijfers

Macro-economisch scorebord 2006 - 2013

Macro-economische onevenwichtigheden; macro-economische risico’s; macro-economisch scorebord; Europese Unie; Kwartalen.

Cijfers