Zoekresultaten

3831 resultaten voor informele zorg
3831 resultaten voor informele zorg

Pagina 4 van 154

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

Centrale rol voor Chief Data Officer CBS bij verantwoord datagebruik

Onlangs heeft het CBS een Chief Data Officer aangesteld.

Artikelen

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2023

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2023

Cijfers

Financieringsmonitor 2023

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Sustainable Development Goal (SDG) 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Voorkomen van vroege sterfte door behandeling van lichamelijke ziektes en psychische problemen.

Dashboards

AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04

AZW-breed; Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 1e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2023.

Cijfers

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

Aantal en afstand tot voorzieningen: zorg, detailhandel, horeca, scholen, vrije tijd en cultuur per gemeente en regionale indeling

Cijfers

Storage en back-up specialist

In deze curiale rol zorg je ervoor dat ons storage en back-up platform beschikbaar is en blijft. Naast beheertaken zorg je ook voor de verdere doorontwikkeling en waar mogelijk zorg je voor...

Overig

AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03

AZW-breed: Hoofdbanen van werknemers in de kraamzorg (op basis van de cao-code ‘3924 – Kraamzorg’), branche, leeftijd, regio, 3e kwartaal 2023.

Cijfers

‘Gebrek aan vertrouwen in politiek potentiële splijtzwam in de samenleving’

Prof. dr. Karen van Oudenhoven is sinds oktober 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Artikelen

AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022

Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022. Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal hoofdbanen van werknemers in de Universitair Medische Centra & Ziekenhuizen en...

Cijfers

AZW: uitkomsten zelfstandigenenquête, 2e kwartaal 2023

Zelfstandigenenquête zorg en welzijn. Uitkomsten meting mei/juni 2023

Artikelen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2023 waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden beschreven als kenmerken van...

Publicaties

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 4 Kwaliteitsonderwijs. Goed en toegankelijk onderwijs is voor iedereen belangrijk, in alle leeftijden en alle levensfasen, van kinderopvang en...

Dashboards

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2020

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2020

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2018

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura per gemeente en wijk, 2018

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2019

Cijfers

AZW: verslaglegging en registratie, 2021-2023

Werknemers werkzaam in zorg en welzijn naar tijd gemiddeld per week besteed aan verslaglegging en registratie, uitgesplitst naar branche en beroep, 2021-2023.

Cijfers

Nieuwe website AZW-programma

Het AZW-programma heeft de website vernieuwd waar informatie over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn snel en gemakkelijk te vinden is.

Artikelen

AZW-Breed; terug in Z&W 3 jaar na uitst. naar uitzendbranche, 2017-2019

Arbeidsmobiliteit van werknemers in zorg en welzijn, waarbij er specifiek gekeken wordt naar uitstroom naar de uitzendbranche (bedrijfstak '78 - Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en...

Cijfers

AZW-Breed; gem. arbeidsduur per week en beroepen, 2022

De gemiddelde arbeidsduur per week en de meest voorkomende beroepen (per branche) van personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Cijfers

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2021

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2021

Cijfers