Zoekresultaten

82 resultaten voor infectieziekten
82 resultaten voor infectieziekten
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 4

Medisch Specialistische Zorg; patiënten, diagnose, regio, 2008-2011

Patiënten binnen een instelling met minimaal één gesloten of lopende DBC (med. special. somatische zorg); naar diagnose, leeftijd, geslacht, regio

Cijfers
Artikelen

Zorgrekeningen naar financieringsbron, functieverdeling en actoren

Uitgaven aan zorg naar actoren, financieringsbron en functieverdeling.

Cijfers

Tuberculose als volksvijand

De relatieve sterfte aan infectieziekten daalde gedurende de gehele 20ste eeuw. De grootste winst is geboekt bij tuberculose, lang volksvijand nr. 1.

Artikelen

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers
Artikelen

Flinke daling sterfte na opname voor beroerte en prostaatkanker

De sterfte binnen een jaar na eerste ziekenhuisopname daalde voor een beroerte met meer dan 25 procent tussen 2000 en 2005. De sterfte na opname voor prostaatkanker daalde met 21 procent.

Artikelen
Artikelen

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd en diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopnamen, klinische opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, diagnose-indeling ISHMT

Cijfers

Winsten van zelfstandige artsen; beroep en specialisme, 2001-2014

Gemiddelde winst en aantal zelfstandige medici (huisarts, tandarts en medisch specialist)

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd, 1995-2010

Ziekenhuisopnamen; totaal opnamen, verpleegdagen en gemiddelde verpleeg- duur naar diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd

Cijfers

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Overledenen in ziekenhuis tijdens klinische opname, verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd en diagnose - ind. ISHMT

Cijfers

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg, 1998-2016

Zorgaanbieders; overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg; uitgaven en financiering in drie benaderingen

Cijfers

Ziekenhuisopnamen; geslacht, leeftijd, regio en diagnose ISHMT, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; dagopn., klinische opnamen, verpleegdagen, gemiddelde verpleegduur naar geslacht, leeftijd, regio en diagnose-indeling ISHMT

Cijfers

Zorgrekeningen; uitgaven aan zorgaanbieders, financieringsbron, 1998-2013

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers
Artikelen

Kosten en financiering gezondheidszorg

Kosten gezondheidszorg naar onderdeel van de zorg, wijze van financieren van de gezondheidszorg en indexcijfers belangrijke

Cijfers

Zorgrek.; uitgaven (lopende, constante prijzen), financiering, 1998-2013

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Sterfte na 1e ziekenhuisopname, naar geslacht, leeftijd en VTV-diagnose

Sterfte binnen 1 jaar na eerste ziekenhuisopname naar geslacht, leeftijd en diagnose volgens een selectie uit de VTV - diagnoselijst van het RIVM

Cijfers

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux-functies

Rijk; overheid, uitgaven en inkomsten naar Benelux - functies.

Cijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik; 2000-2009

Medische consumptie, gezondheid, functiebeperkingen en leefstijl. Achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding,

Cijfers

Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt

Publicaties

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen) en activiteit (SBI'93).

Cijfers