Zoekresultaten

5246 resultaten voor importheffingen
5246 resultaten voor importheffingen
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 210

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Overheidsuitgaven volgens definities nationale rekeningen. Lopende en kapitaaltransacties, institutionele sectoren, kwartalen.

Cijfers

Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.

Voor een aantal goederen waar de Europese Unie mogelijk een belasting op import uit landen buiten de Europese Economische Ruimte gaat invoeren toont de tabel de invoer per bedrijfstak in 2017-2019.

Cijfers

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers

Attractieparken Personeel, baten en lasten, bezoekers

Cijfers

Recreatie-instellingen; personeel, baten en lasten

Recreatie-instellingen Personeel, baten en lasten

Cijfers

Gemiddelde energietarieven voor consumenten

Gemiddelde energietarieven voor consumenten Aardgas, Elektriciteit

Cijfers

Aanbod en gebruik energie; energiedragers, huishoudens en bedrijven (NR)

Fysieke energiestromen: winning, import, productie en verbruik Energiedragers, Nederlandse economie (Bedrijven en huishoudens)

Cijfers

Overheidsfinanciën 2021

Overzicht van ontwikkelingen in de overheidsfinanciën in 2021.

Publicaties

Nederlandse invoer van sojabonen

Tabel met het invoergewicht en de invoerwaarde van sojabonen in de periode 2010-2021.

Cijfers

Europese importheffingen kwamen op conto van Nederlandse importeurs

De extra importtarieven van de EU van 2018 op diverse Amerikaanse producten kwamen volledig voor rekening van Nederlandse importeurs.

Artikelen

Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, banenpools, bedrijfstak

Banen, arbeidsvolume, bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten naar werkgelegenheid

Cijfers

Invoer en uitvoer CBAM-producten 2017-2019

Voor een aantal goederen waar de Europese Unie mogelijk een belasting op import uit en/of een subsidie op export naar landen buiten de Europese Economische Ruimte gaat invoeren toont de tabel de...

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Gasverbruik daalt met 17 procent in periode juli tot en met oktober

In de periode juli tot en met oktober 2022 is in Nederland 7,3 miljard kubieke meter aardgas verbruikt. Dat is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Artikelen

Gasverbruik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022

In de eerste zes maanden van 2022 werd in Nederland 17,6 miljard kubieke meter gas verbruikt. Dat is 25 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Met name de industrie en...

Artikelen

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Inkomsten, uitgaven, overheidssaldo en -schuld, overheidsconsumptie van de sector overheid in miljoen euro's en als percentage van BBP.

Cijfers

Aandeel van China in goederenimport verder toegenomen in 2021

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China, waarvan bijna twee derde Nederland weer in vrijwel onbewerkte staat verliet als wederuitvoer.

Artikelen

Gemeenterekeningen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005-2014

Baten en lasten per functie, opbrengst heffingen Per gemeente.

Cijfers

Uitvraag coronagerelateerde lasten en baten gemeenten

Coronagerelateerde meerlasten en –baten en tevens de niet-gerealiseerde baten en –lasten van gemeenten door corona. Het onderzoek gaat over de het gerealiseerde jaar 2020 en de eerste helft van 2021....

Publicaties

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsrekeningen, gerealiseerde lasten, baten en schuld. Waterschapsheffingen.

Cijfers

Overheidsproductie en -consumptie; transacties, overheidssectoren

Overheidsproductie en overheidsconsumptie (middelen, bestedingen, saldi) Productiemiddelen, productiekosten, en overheidssectoren

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

kapitaalgoederenvoorraad; volumeverandering SBI 2008, institutionele sectoren, type kapitaalgoed

Cijfers