Zoekresultaten

5258 resultaten voor importheffingen
5258 resultaten voor importheffingen
Actieve filters (1)

Pagina 209 van 211

Bedrijven; opheffingen naar activiteit, SBI'93, 1998-2007

Opheffingen van bedrijven met bijbehorende werkgelegenheid naar economische activiteit, SBI'93.

Cijfers

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Publicaties

Banen van werknemers; regio en economische activiteit

Banen van werknemers regio en economische activiteit.

Cijfers

Patentaanvragers en -aanvragen; bedrijfstakken/branches (SBI93) 2000-2008

Ondernemingen met patentaanvragen, patentaanvragen, EPO, NLOC Bedrijfstakken/branches (SBI'93)

Cijfers

Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?

In ons land is de trend van de levensverwachting sinds 2012 veranderd. In het onderzoek wordt naar mogelijke verklaringen gezocht voor de recente verandering in de trend.

Publicaties

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2003

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93 (afdeling).

Cijfers

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2004

Computergebruik, externe netwerken, internet voor algemeen gebruik, internet voor in - en verkoop, beveiliging.

Cijfers

Innovatie bij bedrijven; 1996-1998

Innovatie - uitgaven, effecten innovatie, doel innovatie, knelpunten, subsidies. Naar SBI-indeling en bedrijfstakken.

Cijfers

Sterkste prijsdaling motorbrandstoffen sinds 2008

De prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp zijn gemiddeld over maart 2020, tijdens het begin van de coronacrisis in Nederland, met 6,1 procent gedaald ten opzichte februari 2020.

Artikelen

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2005

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI'93(bedrijfsactiviteit)

Cijfers

De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf...

Publicaties

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2002

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2002

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Bedrijven; grootte, rechtsvorm en economische activiteit, SBI'93

Bedrijven naar activiteit, naar grootte in aantal werknemers en aantal werkzame personen, naar aantal vestigingen en naar rechtsvorm.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, 2002

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2004-2008

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeente, wijk en buurt

Cijfers

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Publicaties

ICT-gebruik bedrijven; 2002

Computergebruik, internet, externe netwerken, algemeen gebruik en voor in - en verkoopactiviteiten, beveiliging. Naar SBI93 en grootteklasse.

Cijfers

Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven

Binnen de jeugdzorg is preventie belangrijk. Allereerst omdat daarmee veel leed voorkomen kan worden. Daarnaast kan preventie leiden tot een kostenbesparing; als er door een succesvolle preventieve...

Publicaties

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk

Cijfers

Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek, 2001-2008

Dynamiek: instroom en uitstroom van banen en werkzame perioden. Werkzame personen, werknemers en zelfstandigen naar SBI '93 en geslacht.

Cijfers

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken 2008-2011

Investeringen in vaste activa naar bedrijfstakken (SBI 2008) Regio's

Cijfers