Zoekresultaten

87 resultaten voor hypotheekrente
87 resultaten voor hypotheekrente

Pagina 1 van 4

Gemiddelde hypotheekrente

Het gemiddelde rentepercentage van alle in de verslagperiode bij het Kadaster nieuw ingeschreven hypotheken op woonhuizen en combinaties van woonhuis/bedrijfspand.

Overig

Betaalbaarheid wonen en energie beter in beeld

Het nijpende woningtekort, de hoge huizenprijzen en stijgende energiekosten, ze maken de vraag hoe betaalbaar wonen in Nederland is steeds pregnanter.

Artikelen

Aandeel woonlasten in inkomen gedaald in 2021

De woonquote, de totale woonlasten als percentage van het besteedbaar inkomen, was in 2021 voor huurders gemiddeld 36,3 procent. Huiseigenaren waren met gemiddeld 23,4 procent een kleiner deel van...

Artikelen

Gemiddelde, hoogste en laagste hypotheekrente

Gemiddelde hypotheekrente; hoogste en laagste rente

Cijfers

Prijzen bestaande koopwoningen

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land.

Overig

Achtergrond bij de huizenprijsstijgingen vanaf 2013

In januari 2022 waren bestaande koopwoningen 90,9 procent duurder dan in juni 2013, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten. In dit artikel wordt de ontwikkeling van de woningmarkt besproken...

Publicaties

De woningmarkt

In deze video legt Peter Hein van Mulligen uit welke factoren hebben bijgedragen aan de enorme prijsstijging van bestaande koopwoningen. Hij kijkt daarbij naar de rol van de hypotheekrente, inkomens,...

Video's

Openbare bibliotheken

Aantal openbare bibliotheken, collecties, uitleningen, leden Type collectie, baten en lasten

Cijfers

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Woonbase: Woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelt het CBS een woononderzoek op basis van integrale gegevensbronnen: de Woonbase.

Overig

Aflevering 11 Wat dreef de stijgende prijzen van koopwoningen?

In deze elfde aflevering gaat Journalist en programmamaker Liesbeth Staats in gesprek met Frank Notten over de prijzen van koopwoningen.

Artikelen

Woonsituatie en woonbeleving van jongeren, 2012-2021

In dit artikel is de woonsituatie van jongeren tussen de 18 en 30 jaar in de periode 2012-2021 onderzocht met gegevens uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON). Er wordt ingegaan op de woonsituatie,...

Publicaties

Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1997-2021

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie VWS onderzoek gedaan naar de rentelasten van Wlz-zorginstellingen. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2021 wordt de...

Publicaties

Vermogens van huishoudens leveren steeds meer inkomen op

In 2019 bedroeg het inkomen uit vermogen gemiddeld 5 procent van het bruto-inkomen van huishoudens, tegen 2 procent in 2011. Het inkomen uit vermogen is in het afgelopen decennium toegenomen door...

Artikelen

Vermogen groeit sterk bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. Bij weduwnaars en weduwen die na de...

Artikelen

Woningmarkt bloeit langzaam op

In het derde kwartaal van 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. Enkele factoren die deze prijsontwikkeling beïnvloeden, geven een wisselend beeld....

Artikelen

Belastingvoordeel woningbezit is 280 euro per maand

Huishoudens met een eigen woning hadden in 2014 een gemiddeld belastingvoordeel van 280 euro per maand. Dat is 10 euro per maand minder dan in 2012 doordat woningeigenaren hebben afgelost op hun...

Artikelen

Inkomen uit vermogen

Rente over spaartegoeden, dividenden en opbrengsten uit onroerend goed (waaronder de eigen woning).

Overig

Vooral vermogende ouderen vrijgesteld van woningforfait

De totale vrijstelling van het eigenwoningforfait kwam in 2016 uit op 1,6 miljard euro.

Artikelen

Primair inkomen

Het primair inkomen bestaat uit de beloning voor het beschikbaar stellen van arbeid en kapitaal

Overig

Productie en consumptie van eigen woondiensten

Ten behoeve van de internationale vergelijkbaarheid en de vergelijkbaarheid van huurders en woningeigenaren, wordt aan woningen die huishoudens voor eigen gebruik bezitten een - fictieve - huurwaarde...

Overig

Ook huizen Utrecht nu duurder dan voor crisis

Woningen Utrecht duurder dan voor crisis

Artikelen

Groot regionaal verschil in prijsstijging koopwoningen

Grote regionale verschillen in prijsstijging koopwoningen

Artikelen

Nationaal Kiezersonderzoek 2012: tevredenheid met democratie blijft hoog

Dit zijn enkele conclusies uit het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) dat in 2012 vlak na de Tweede Kamerverkiezingen gehouden is en waarvan de eerste resultaten nu bekend zijn.

Artikelen