Zoekresultaten

469 resultaten voor huishoudenssamenstelling
469 resultaten voor huishoudenssamenstelling

Pagina 5 van 19

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023

Financiële - verhoudingswet (maatstaven en ruimtelijke gegevens) Naar provincie en gemeenten

Cijfers

Bevolking

Inmiddels heeft 23 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. De afgelopen drie jaar groeide de bevolking vooral door immigratie

Artikelen

Huishoudens; personen naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio, 1 januari

Cijfers

Wie doet de auto weg?

In 2017 deden 302 duizend personen de auto weg, vaak bij verhuizing of bij verandering van de huishoudenssamenstelling

Artikelen

Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Gemiddeld primair, bruto -, besteedbaar en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens en samenstelling huishouden

Cijfers

Jaarrapport 2022 Landelijke Jeugdmonitor

Het Jaarrapport 2022 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland.

Publicaties

Prognose: 9 miljoen huishoudens in 2038

In 2038 zal Nederland naar verwachting 9 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 8,1 miljoen. Er komen vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Na 2038...

Artikelen

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Volgens de Huishoudensprognose 2021-2070 neemt het aantal huishoudens toe tot 9,8 miljoen in 2070. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Publicaties

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

Particuliere huishoudens met kinderen in Nederland op 1 januari naar type huishouden, kindertal, leeftijd jongste en oudste kind en regio

Cijfers

Kwetsbaarheid in de sociale omgeving van Haagse bijstandsontvangers

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt van een netwerkanalyse om kwetsbaarheid in de sociale omgeving (familie en buren) van bijstandsontvangers in Den Haag te onderzoeken.

Publicaties

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Verdeelmodel BUIG-budget

Onderzoek naar overeenstemming verdeelmodel BUIG met werkelijk aantal uitkeringsgerechtigden.

Cijfers

Bonaire, bevolkingsgegevens per buurt, 2018-2020

Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Bonaire per buurt naar geslacht, leeftijd geboorteland, nationaliteit en plaats en samenstelling huishouden

Cijfers

Internet faciliteiten; particuliere huishoudens, 2012-2019

Internet faciliteiten Samenstelling huishouden, huishoudinkomen, eigendom woning

Cijfers

Milieuhinder, -gedrag en -besef van personen: persoonskenmerken, 1997-2011

Milieuhinder, milieugedrag, milieubesef, Samenstelling huishouden, stedelijkheid; 1997-2011.

Cijfers

Deelname aan dagtochten; 95/96-01/02

Deelname aan dagtochten, geslacht, leeftijd, samenstelling Huishouden, opleidingsniveau, regionaal

Cijfers

Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Statische koopkrachtontwikkeling van personen Samenstelling huishouden en voornaamste inkomensbron

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Vermogen, Huishoudens, Bezittingen, Schulden Samenstelling huishouden, Leeftijd, Migratieachtergrond, Inkomen, Woning

Cijfers

Schoolbeleving van de jeugd, 1997, 2001 en 2003

Schoolbeleving naar achtergrondkenmerken zoals geslacht,leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

Cijfers

ICT gebruik van huishoudens naar huishoudkenmerken, 2005 - 2013

ICT gebruik van Huishoudens naar huishoudkenmerken (samenstelling huishouden,eigenaar, huurder, regio) .

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2021)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Jeugd (12-29 jaar) en gezin, 2003

Gezinssituatie naar achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad woongemeente.

Cijfers

Duurzame goederen; bezit naar huishoudenskenmerken, 1972-2004

Bezit duurzame goederen naar samenstelling huishouden, leeftijd onderwijsniveau, arbeidspositie en -participatie, inkomen

Cijfers

Verbeterde koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen.

Artikelen

Zorgpremie gemiddeld 225 euro per maand

Inclusief de premies voor eventuele aanvullende verzekeringen besteedden huishoudens in 2012 gemiddeld bijna 2 700 euro aan zorgpremie. Dat komt neer op 225 euro per maand.

Artikelen