Zoekresultaten

469 resultaten voor huishoudenssamenstelling
469 resultaten voor huishoudenssamenstelling

Pagina 3 van 19

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2006

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2007), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2002

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. particuliere huishoudens naar samenstelling huishouden, 2003

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2004), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag

Ontwikkeling van voorspelmodel Jeugdhulp zonder verblijf, Den Haag.

Cijfers

Bevolking; kerncijfers

Bevolking naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd of migratieachtergrond, huishoudens en bevolkingsgroei

Cijfers

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum, 2018 – 2019

Huishoudens (relatief) - Personen (relatief) - Kinderen (relatief) Caribisch Nederland - Inkomensgrens

Cijfers

Recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag, 2015-2019

Tabellen over recht op en gebruik van kinderopvangtoeslag in 2015-2019, uitgesplitst naar besteedbaar huishoudensinkomen, huishoudenssamenstelling en deeltijdfactor.

Cijfers

Energie: bestedingen en verbruik naar huishoudkenmerken; 1992-2000

Huishoudgrootte, samenstelling huishouden, besteedbaar inkomen 20 % groepen, leeftijd hoofdkostwinner, woonsituatie.

Cijfers

Koopkrachtontwikkeling personen; persoonskenmerken

Koopkrachtontwikkeling van personen, dynamisch Geslacht, leeftijd, positie in huishouden, sociaaleconomische categorie

Cijfers

Dynamische koopkrachtontwikkeling naar samenstelling huishouden; 1977-2000

Dynamische koopkrachtverandering jaarlijks of per twee jaar naar (verandering van) de samenstelling van het huishouden

Cijfers

Zelfgerapporteerde delicten onder jongeren (12-29 jaar) naar kenmerken

Zelfgerapporteerde delinquentie door jeugdigen van 12 - 29 jaar naar leeftijd en geslacht, huishoudenssamenstelling, opleidingsniveau,

Cijfers

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Verdachten naar persoonskenmerken; percentage van de bevolking

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Negatieve vermogens; inkomenspositie, samenstelling huishouden, 1995-2000

Negatieve vermogens; samenstelling huishouden en inkomenspositie

Cijfers

Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2021

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Cijfers

Gem. ink. part. huish. naar samenstelling huishouden (definitie 2000),2002

Gem. inkomen van part. huish.naar type huis.(definitie 2000)per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Volkstelling; bewoners naar geslacht en samenstelling huishouden, 1930

Bewoners Geslacht, plaats in het huishouden, grote gemeenten, prov., Nederland

Cijfers
Overig

Verdachten tweede generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, uitkering, werk, huishoudtype, niet - westerse allochtonen in de buurt. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Verdachten eerste generatie allochtonen naar persoonskenmerken

Verdachtenpercentages, werk, huishoudtype, verblijfsduur, niet - westerse allochtonen in de buurt, uitkering. Herkomst, leeftijd, geslacht.

Cijfers

Huiselijk geweld; meldingen naar eerdere betrokkenheid Veilig Thuis, regio

Meldingen bij Veilig Thuis, nieuwe meldingen, vervolgmeldingen en hermeldingen, eerdere betrokkenheid, regio

Cijfers

Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020

In deze longread beschrijft het CBS de eerste versie van de Monitor Energiearmoede in Nederland. De indicatoren voor energiearmoede worden toegelicht. Ook worden resultaten beschreven, namelijk het...

Publicaties

Personen in huishoudens naar leeftijd en geslacht, 1 januari

Personen in particuliere en institutionele huishoudens naar huishoudenspositie, geslacht en leeftijd, 1 januari

Cijfers

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2019

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens)

Cijfers