Zoekresultaten

3785 resultaten voor huishoudelijke verzorging
3785 resultaten voor huishoudelijke verzorging

Pagina 1 van 152

Consumentenvertrouwen; kenmerken huishouden

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat, koopbereidheid, houdingen en verwachtingen van huishoudens

Cijfers

Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)

Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017), 2011-2021

Overig

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers

Arbeidsdeelname; positie in het huishouden

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek, -wisselingen per kwartaal en jaar

Cijfers

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

Overledenen Geslacht, leeftijd en positie in huishouden

Cijfers

Minder huishoudelijk afval in 2021

In 2021 werd 8,8 miljard kg aan huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 506 kg per inwoner. In 2020 was dit nog 9,1 miljard kg (523 kg per inwoner). In 2021 daalde de hoeveelheid bij...

Artikelen

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

Huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling Personen naar positie in het huishouden op 1 januari

Cijfers

WoonbasePopulatieHuishoudens: kenmerken huishouden, personen en objecten

WoonbasePopulatieHuishoudens: kenmerken van het huishouden, van de personen en van objecten waarin het huishouden woont, 2018-2020

Overig

WoonbasePopulatiePersonen: kenmerken personen, huishouden en objecten

WoonbasePopulatiePersonen: persoonskenmerken, met kenmerken van het huishouden, en met kenmerken van het object waarin de persoon woont, 2018-2020

Overig

Institutioneel huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.

Overig

AZW: Gebruik van kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang naar type huishouden en soort opvang, 2021

Cijfers

Huishouden

Particulier of institutioneel huishouden.

Overig

Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari

Particulier huishouden, gemiddelde huishoudensgrootte Huishoudenssamenstelling, postcode

Cijfers

Personen; positie in het huishouden, migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking in huishoudens naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en generatie, 1 januari

Cijfers

Partner (huishouden)

Persoon die een paar vormt met een andere persoon in een particulier huishouden.

Overig

Samenstelling huishouden

Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.

Overig

Huishoudelijk afval

Afval van afvalverwerkingsinstallaties (AVI's), zowel hernieuwbaar als niet-hernieuwbaar.

Overig

Overig huishouden

Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig

Paar (huishouden)

Twee op basis van huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoonrelatie bij elkaar behorende personen.

Overig

Particulier huishouden

Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.

Overig

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, regio's

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, Huishoudkenmerken, Regio, Marges

Cijfers

Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning

Tevredenheid met huidige woning, tevredenheid met huidige woonomgeving Eigenaar of huurder, Huishoudkenmerken, Woningkenmerken, Marges

Cijfers

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

Woonlasten, woonquote, scheefhuur Eigenaar of huurder, huishoudkenmerken, woningkenmerken, marges, perioden

Cijfers

Hernieuwbaar huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval van plantaardige of dierlijke oorsprong. Hieronder valt ook het biogene deel van gemengde afvalstromen.

Overig

Autobezit per huishouden, januari 2020

Gemiddeld aantal personenauto’s per huishouden uitgesplitst naar regio, 1 januari 2020

Cijfers