Zoekresultaten

137 resultaten voor huishoudbudget
137 resultaten voor huishoudbudget

Pagina 4 van 6

Consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens (uitgebreid)

Consumentenprijsindexcijfers alle huishoudens naar consumentengoederen (basisjaar 1995=100).

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

Publicaties

Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie, na revisie, 2001

Gem. inkomen personen (52 wk.ink.)naar soc. econ. categorie per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem.ink. part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, na revisie,2001

Gem. inkomen van part.huish.naar belangrijkste inkomensbron per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. inkomen personen(52 wk. ink.) migratieachtergrond, na revisie, 2001

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. personen (52 wk. ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie,2002

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek

Alle statistieken over inkomen en vermogen komen tot stand via het Integraal Inkomens- en Vermogensonderzoek (IIV). Dit document gaat nader in op de kernbegrippen uit de inkomensstatistiek, ter...

Publicaties

Inkomensverd. particuliere huish. naar inkomensgroepen, na revisie, 2002

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Welvaart in Nederland 2019

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Gem. inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), na revisie, 2002

Gem. inkomen van personen (52 wk. ink.) naar herkomst(land) per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, na revisie, 2001

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken ink. per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Particuliere huish.met laag inkomen / rond soc. minimum, na revisie, 2001

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden,na revisie, 2001

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie, 2001

Gem. inkomen van personen(52 wk.ink.)naar geslacht/leeftijd per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverd. personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Inkomensverdeling personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverd. particuliere huish. naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Inkomensverdeling van part.huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Inkomensverdeling alle huishoudens naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Inkomensverdeling van alle huishoudens naar inkomensgroepen per gemeente (1 - 1- 2002), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Particuliere huish. met laag inkomen / rond soc. minimum, na revisie, 2002

Part. huishoudens met laag inkomen / rond sociaal minimum per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Nederland in cijfers, editie 2022

Waar heeft het CBS allemaal cijfers over? Nederland in cijfers editie 2022 beantwoordt 36 uiteenlopende vragen in infographics, tekst en figuren.

Publicaties

Materiële welvaart in Nederland 2020

In de tweejaarlijkse publicatie Materiële Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Gem. inkomen van part. huishoudens naar type huishouden per gemeente (1 - 1- 2003), COROP, provincie, landsdeel, stadsgewest en grootst. aggl.

Cijfers

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties

CBS Jaarverslag 2021

CBS Jaarverslag 2021

Publicaties

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties

Hernieuwbare Energie in Nederland 2020

In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie 11,1 procent van het totale energieverbruik in Nederland.

Publicaties