Zoekresultaten

127 resultaten voor huishoudbudget
127 resultaten voor huishoudbudget

Pagina 1 van 6

Budgetonderzoek

Het samenstellen van actuele en internationaal vergelijkbare gegevens over de (consumptieve) bestedingen van huishoudens.

Overig

Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens

Budgetonderzoek: (consumptieve) bestedingen bij particuliere huishoudens 1978 t/m 2004, 2012, 2013 en 2015

Overig

Coronacrisis drukt bestedingen buitenshuis, meer uitgaven voor thuis

De bestedingen van huishoudens zijn in het eerste jaar van de coronacrisis substantieel achtergebleven bij het inkomen. Rekening houdend met prijsstijgingen waren de gemiddelde bestedingen in 2020...

Artikelen

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen, bestedingen en vermogen Samenstelling van huishoudens en huishoudens met laag inkomen

Cijfers

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep

Cijfers

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie

Cijfers

Enquêteren: als dat maar goed gaat

De beste, betrouwbaarste, tellingen zijn de zogeheten integrale statistieken.

Overig

Gezocht: enthousiaste stagiairs voor uitdagende projecten

Het CBS biedt studenten op HBO- en WO-niveau het hele jaar door interessante stageplekken aan, zowel in de vestiging Den Haag als Heerlen.

Artikelen

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

Bestedingspatroon van huishoudens; bestedingsaandelen Bestedingscategorieën; huishoudenskenmerken

Cijfers

Vooral hogere inkomens geven weer meer uit

Voor het eerst sinds 2008 namen de bestedingen van huishoudens toe.

Artikelen

Aandeel voeding in huishoudbudget steeds kleiner

Het afgelopen halfjaar zijn de consumenten bij het doen van hun boodschappen geconfronteerd met sterk gestegen prijzen. Toch gaven zij de afgelopen decennia een steeds kleiner deel van hun totale...

Artikelen

Gebruikershandboek Budgetonderzoek 2000

Deze publicatie geeft informatie over doel en opzet van het Budgetonderzoek 2000. Aan de orde komen de steekproef, het veldwerk en de bewerking van de verzamelde gegevens. Daarnaast worden definities...

Publicaties
Artikelen
Artikelen

Consumentenprijzen; prijsindex 1900 = 100

Consumentenprijsindexcijfer referentiejaar 1900 = 100.

Cijfers

Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen

Deze publicatie beschrijft de recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en beperkingen op het sociale en financiële vlak.

Artikelen

Wat is mijn koopkracht?

Het besteedbaar inkomen is het nettobedrag dat een huishouden op jaarbasis te besteden heeft; in grote lijnen is het het bruto-inkomen verminderd met afgedragen premies en belastingen.

Artikelen

Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland

Het aantal personen in klasse van het besteedbaar huishoudensinkomen per postcode-4-gebied.

Cijfers

EU-missie bezoekt statistiekbureau van Noord-Cyprus

Adviseren over actuele stand van zaken en kwaliteit van statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus

Artikelen

CBDS promoot internationale kennisuitwisseling

realtime en regionale statistieken en het maken van nieuwe statistieken met nieuwe databronnen waaronder Big Data.

Artikelen

Bestedingen huishoudens; hoofdgroepen bestedingscategorieën

Gemiddeld bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden huishoudensgrootte, inkomstenbron, woningbezit, inkomensgroep

Cijfers

Regionale rekeningen

De Regionale rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio’s binnen een land. Het is een regionalisering van enkele variabelen uit de nationale totalen van de...

Overig

Beschrijving van het onderzoek, cacao

Beschrijving van het onderzoek, Cacao

Overig

Consumentenprijsindex (CPI) 2015 = 100

Korte onderzoeksomschrijving Consumentenprijsindex (CPI) 2015 = 100

Overig

Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) 2015 = 100

Korte onderzoeksomschrijving Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) 2015 = 100

Overig