Zoekresultaten

6154 resultaten voor handelsbelemmeringen
6154 resultaten voor handelsbelemmeringen

Pagina 3 van 247

Staat van Landbouw en Voedsel editie 2022

De Staat van Landbouw en Voedsel, hier de tweede editie, beschrijft ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en milieuprestaties van de gehele agroketen.

Publicaties

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Bedrijfsgrootte

Cijfers

Onderzoeker macro-economische cijfers

Als ervaren onderzoeker macro-economische cijfers ben je verantwoordelijk voor de raming van belangrijke onderdelen van het bruto binnenlands product, geef je leiding aan 6 specialisten en geef je...

Overig

Internationale handel voor de regio Zwolle, 2019-2020

Internationale handel naar land en goederengroep voor Nederland en de regio Zwolle, 2019 en 2020

Cijfers

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, regio

Ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen van het bedrijfsleven Regio

Cijfers

Ondernemers zien werkdruk toenemen als gevolg personeelstekort

Het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten zorgt volgens een derde van de ondernemers (36 procent) voor een toegenomen werkdruk onder het personeel.

Artikelen

Cursusdeelname; redenen en belemmeringen, 2007

Redenen cursusdeelname, belemmeringen cursusdeelname Tevreden cursusdeelnemers, ontevreden cursusdeelnemers

Cijfers

Belemmeringen e-commerce

Op het hoogtepunt van de internethype leek het wel alsof bedrijven, overheden en huishoudens collectief stonden te trappelen om massaal on line te gaan. Ook de overheid versterkte het gevoel dat...

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2021, tweede kwartaal, Handel en milieu

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor richten we ons op het milieu-aspect van de Nederlandse internationale handel: hoe draagt globalisering bij aan de problemen en oplossingen als het...

Publicaties

Bedrijven ondervinden meer belemmeringen

Uit de conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal van 2012 blijkt dat de ondernemingen in het niet-financiële bedrijfsleven in toenemende mate belemmeringen ondervinden bij het uitoefenen...

Artikelen

De regionale economie 2021

Overzicht van de regionale ontwikkelingen en het economisch herstel na de coronacrisis aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven en arbeidsmarkt. Daarbij wordt gebruikgemaakt...

Publicaties

Statistisch Bulletin 2023-02

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Statistisch Bulletin 2023-03

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

CBS meerjarenprogramma 2024–2028

Het meerjarenprogramma 2024-2028 beschrijft de visie, missie en strategie van het CBS voor de periode 2024 – 2028.

Publicaties

Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Tabel internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Cijfers

Werk vaak belemmering voor cursusdeelname

Begin 2008 waren er in Nederland ruim 6,6 miljoen werkende mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar. Ruim een derde nam in het voorafgaande jaar deel aan cursussen, de rest deed dat niet. Van hen is...

Artikelen

Statistisch Bulletin 2023-01

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Belemmeringen in werk door ziekte of handicap, 2017

CBS en TNO onderzochten in hoeverre werknemers in 2017 arbeidsbelemmeringen hebben ervaren vanwege hun gezondheid.

Artikelen

Handmatige opgave internationale handel in goederen

Animatie over handmatig opgave doen van handel in goederen voor bedrijven

Video's

Statistisch Bulletin 2022-12

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Kinderopvang zelden belemmering om meer te werken

Een van de vijf moeders die niet werkt of een deeltijdbaan heeft, wil meer uren per week werken. De reden dat zij dit nog niet doen, heeft naar eigen zeggen zelden te maken met een tekort aan...

Artikelen

Statistisch Bulletin 2022-11

Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Prijzen.

Publicaties

Financiële belemmeringen bij één op de drie bedrijven

Eén op de drie Nederlandse bedrijven ondervindt financiële belemmeringen. Ze krijgen moeilijker kredieten en leningen en ondervinden toenemende debiteurenrisico’s. Bedrijven verwachten voor de...

Artikelen