Zoekresultaten

6850 resultaten voor gezondheidszorgpraktijken
6850 resultaten voor gezondheidszorgpraktijken

Pagina 5 van 274

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie

AWBZ-zorg in natura; productie

Overig

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers

Green Deal: CBS werkt met externe partners aan verduurzaming

Wereldwijd is er een grote en toenemende behoefte aan informatie over klimaatverandering en energietransitie, milieukwaliteit en circulariteit, natuur en biodiversiteit.

Artikelen

Welke gegevens heeft het CBS over de arbeidsmarkt van zorg en welzijn?

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) werken arbeidsmarktfondsen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om betrouwbare informatie te bieden over...

Overig

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg

Het samenstellen van cijfers over personen die op de peildatum een indicatie voor zorg ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben en hun Wlz-zorggebruik. De cijfers over gebruik hebben...

Overig

Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden

Door coronamaatregelen lag een deel van de zorg in 2020 een tijdje stil en gingen veel afspraken met een medische zorgverlener niet door. Welke mensen hebben hun zorgafspraak uitgesteld, welke mensen...

Publicaties

Gezondheid en welzijn

Archief publicaties Gezondheid en welzijn

Overig

AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit

Mobiliteit op de arbeidsmarkt zorg en welzijn: administratieve mobiliteit, branche, regio, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2022

Artikelen
Overig

Reparatie methodebreuken tijdreeksen gezondheid

Het belangrijkste probleem van de lange tijdreeks van gezonde levensverwachting was dat de tijdreeks met gezondheidsdata gecorrigeerd diende te worden voor gevolgen van de wijzigingen in de enquête...

Overig

Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016

Drie indicatoren voor gezondheid gebaseerd op zorgkosten en/of medicijngebruik zijn vergeleken met gegevens over gezondheid en aandoeningen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit...

Cijfers

Stroomschema's van geldstromen in de zorg, 1998-2011

Onderstaande rapporten bevatten voor de jaren 1998 tot en met 2011 een stroomschema van de geldstromen in de zorg.

Overig

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

Artikelen

Uitgaven aan zorg nader beschouwd: vergelijking van verschillende definities

De Zorgrekeningen bieden inzicht in de uitgaven aan zorg: de financiering, en aan welke verstrekkers van zorg. Ook bieden ze de mogelijkheid om een verbinding te leggen met andere definities van het...

Overig

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de...

Cijfers
Overig
Overig

Leefstijl; persoonskenmerken

Roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, mantelzorg geven

Cijfers

Zorg om de procedures

Om de voortdurend toenemende hoeveelheid werk aan te kunnen, is het CBS regelmatig gemo-derniseerd.

Overig

De gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status

In deze nota staat beschreven hoe de gezonde levensverwachting naar sociaaleconomische status wordt geschat op basis van de demografische gegevens en de gezondheidsdata. Tevens worden de varianties...

Overig

Productiestatistiek Gezondheids- en Welzijnszorg Methodologische toelichting

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Overig

Lange tijdreeksen gezonde levensverwachting. Beschikbaarheid van enquêtedata gezondheidsindicatoren

De levensverwachting in Nederland is sterk toegenomen de laatste honderd jaar. Terwijl de levensverwachting voor vrouwen bij de geboorte honderd jaar geleden nog circa 54 jaar was, bedraagt deze nu...

Overig