Zoekresultaten

6847 resultaten voor gezondheidszorgpraktijken
6847 resultaten voor gezondheidszorgpraktijken

Pagina 2 van 274

Gebwlztab: Personen Wlz-zorg

Gebwlztab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg, 2015-2021

Overig

Monitor langdurige zorg

Cijfers over indicaties voor, gebruik van en het volume en de uitgaven van de langdurige zorg

Overig

Praktijken van zorgverleners; financiën (vanaf 2015)

Het samenstellen van landelijke statistische uitkomsten over de financiën van bedrijven (praktijken) van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Overig
Overig

Minder studieuitval in opleidingen in zorg en welzijn

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen 10 jaar gedaald. In studiejaar 2020/’21 stopte in zorg en welzijn...

Artikelen

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Zorguitgaven:overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Zorg; uitgaven en financiering; 1972-2020

Zorguitgaven:overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering

Cijfers

Werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg

Het artikel gaat over werkdruk en arbeidstevredenheid in de zorg. Hierbij wordt de zorg vergeleken met andere bedrijfstakken op de mate van stressvol werk, met hoge taakeisen en lage autonomie, en...

Publicaties

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage (Wmo) zorg met verblijf

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg met verblijf 18 jaar en ouder, 2015-2021

Overig

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Azwwge I: Werkgeversenquête zorg- en welzijnssector 1e meting

Azwwge I: Werkgeversenquête met informatie over werkgevers in de zorg- en welzijnssector, 2019, 2021 en 2022 I

Overig

Wlzzintab: Personen metgebruik Wlz-zorg in natura

Wlzzintab: Personen met gebruik Wlz-zorg in natura, 2015-2021

Overig

Azwwne I: Werknemersenquête zorg- en welzijnssector 1e meting

Azwwne I: Werknemersenquête met informatie over werknemers in de zorg- en welzijnssector, 2019, 2021 en 2022I

Overig

Indicwlztab:Door CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg

Indicwlztab:Door het CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg, 2015 t/m 2021

Overig

Hoe betalen wij voor de zorg?

Hoe worden de uitgaven aan zorg en welzijn gefinancierd? En door wie?

Publicaties

Welke branches vallen onder de sector zorg en welzijn?

Het programma Arbeidsmarkt zorg en welzijn maakt ook nog onderscheid in een brede en een smalle definitie. Zorg en welzijn (breed) is een samentelling van de tien afzonderlijke branches die samen het...

Overig

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg, 2011 t/m 2021

Overig

Ps gw: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

Ps gezondheids- en welzijnszorg: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg, 2003- 2020

Overig

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg

Cijfers

Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

3 op de 4 vrouwen willen economisch zelfstandig zijn

Drie kwart van de vrouwen die geen onderwijs volgen en jonger dan 65 jaar zijn vindt het belangrijk zichzelf financieel te kunnen onderhouden. In de praktijk zijn dit er minder: 66 procent was...

Artikelen

Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021

Cijfers over doodsoorzaak accidentele val, uitgesplitst naar Wlz-zorggebruikers.

Cijfers

Stroomschema's van geldstromen in de zorg

Onderstaande rapporten bevatten voor de jaren 2004 en 2014 een stroomschema van de geldstromen in de zorg.

Overig

Beloning van in zorg werkzame artsen; leeftijd en geslacht

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte beroep, leeftijd, geslacht, type inkomen arts

Cijfers

Arbeidsmarkt, zorg en welzijn

In Nederland werkten in 2020 circa 1,4 miljoen mensen in de sector zorg en welzijn.

Overig