Zoekresultaten

144 resultaten voor gezinshereniging
144 resultaten voor gezinshereniging
Actieve filters (1)

Pagina 6 van 6

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060, vooral veroorzaakt door internationale migratie.

Publicaties
Overig

Jonge asielmigranten vaker naar vwo/havo dan andere niet-westerse migranten

Van de jonge asielmigranten uit 1995-1999, zat 39% in het 3e schooljaar van het voortgezet onderwijs in havo of vwo

Artikelen

Immigratie loopt op

In de eerste helft van het jaar hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Publicaties

Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie

Het aantal immigranten is in de weken na de invoering van de coronamaatregelen meer dan gehalveerd en er werden nauwelijks nog Syrische vluchtelingen ingeschreven.

Artikelen

Jaaroverzicht 2020

CBS jaaroverzicht 2020, het jaar van de coronacrisis.

Artikelen

Sociaaleconomische positie

Mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond halen hun inkomstenbron minder vaak uit werk dan migranten uit nieuwe EU-landen.

Artikelen

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2022

Overig

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2020

Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2020

Overig

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen,...

Artikelen

Sterke regionale verschillen in vruchtbaarheid naar herkomstgroepering

In de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose wordt op gemeentelijk niveau de geboorte naar herkomstgroepering voorspeld. Voor het opstellen van veronderstellingen is een analyse...

Artikelen

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

De verschillen in vertrouwen tussen migranten en de groep met een Nederlandse achtergrond, en tussen de eerste en tweede generatie migranten zijn tussen 2012 en 2019 kleiner geworden.

Publicaties

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Trends in Nederland 2018

Cijfers, uitkomsten en trends uit diverse CBS-statistieken over maatschappij, economie en arbeid en inkomen.

Publicaties

Jaarrapport Integratie 2020

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen mensen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van mensen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de verschillen...

Publicaties

Jaarrapport Integratie 2018

Stand van zaken integratie in Nederland: waarin verschillen personen met een (tweede generatie) migratieachtergrond van personen met een Nederlandse achtergrond en op welke gebieden zijn de...

Publicaties