Zoekresultaten

430 resultaten voor geweldsmisdrijf
430 resultaten voor geweldsmisdrijf

Pagina 3 van 18

Standaardclassificatie Misdrijven (Politie) 2010

De Standaardclassificatie Misdrijven (Politie) 2010 geeft een indeling van door de politie vastgelegde misdrijven.

Overig

Standaardclassificatie Misdrijven  2010

De Standaardclassificatie Misdrijven 2010 geeft een indeling van misdrijven.

Overig

Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021

In deze tabel worden de meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, die Veilig Thuis in 2020 en 2021 heeft ontvangen, nader uitgesplitst naar of er eerder al een melding is gedaan over één...

Cijfers

Ongeval

Een plotseling optredende, ongewilde en onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld of...

Overig

Ruim 750 duizend slachtoffers van online seksuele intimidatie

In 2020 gaf ruim 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van online seksuele intimidatie. Jonge vrouwen en biseksuele vrouwen hadden het vaakst te maken met...

Artikelen

Niet-natuurlijke dood

Overlijden van een persoon veroorzaakt door moord, doodslag, geweld, verkeersongeval, privéongeval, bedrijfsongeval of door zelfdoding.

Overig

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Dit essay gaat over het buurtcohesie, leefbaarheid en veilighed van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 51 andere gemeenten, in de periode augustus tot en met oktober 2021. Dit is...

Publicaties

CBS zet in op diversiteit en inclusie personeel

Bij het CBS werkt een grote diversiteit aan personeel: mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten, culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, opleidingen en loopbanen.

Artikelen

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Meer mannen vermoord in 2021

Cijfers over moord en doodslag in 2021

Artikelen

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Publicaties

Profiel en sociale omgeving van (potentiële) ZVH-cliënten

In dit pilotonderzoek hebben het CBS en ICTU voor ZVRU vragen uit de praktijk beantwoord met registerdata, waaronder innovatieve data over persoonsnetwerken. Behalve een antwoord op deze...

Publicaties

Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde (Halt)

Misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar goederen (niet personen) en vernieling...

Overig
Artikelen

Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020

In deze tabel worden de meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, die Veilig Thuis in 2020 heeft ontvangen, nader uitgesplitst naar of er eerder al een melding is gedaan over één of...

Cijfers

Geweld en agressie tegen politieambtenaren, 2019

Kenmerken van slachtoffers en verdachten van geweld en agressie tegen politieambtenaren gepleegd in 2019.

Cijfers
Artikelen

Kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Cijfers

Kim Putters: ‘Er is meer maatschappijvisie nodig’

Na negen jaar verlaat Kim Putters het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) om het voorzitterschap van de SER van Mariëtte Hamer over te nemen.

Artikelen

Minder traditionele criminaliteit, meer cybercrime

Steeds minder Nederlanders gaven in 2019 aan dat zij slachtoffer zijn geweest van traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling (14%). De politie registreerde...

Artikelen

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019.

Publicaties

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Cijfers

Kindermishandeling en huiselijk geweld, eerste halfjaar 2015

Kindermishandeling en huiselijk geweld eerste halfjaar 2015, voorlopige cijfers.

Cijfers

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

Cijfers