Zoekresultaten

431 resultaten voor geweldsmisdrijf
431 resultaten voor geweldsmisdrijf

Pagina 2 van 18

38 procent van de meldingen bij Veilig Thuis is een hermelding

In het eerste halfjaar van 2022 ontving Veilig Thuis 59 985 meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiervan was 38 procent een hermelding.

Artikelen

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

Registraties en aanhoudingen van verdachten, nationaliteit, wel/niet woonachtig in Nederland

Cijfers

Minder jonge inbrekers

In 2021 zijn ruim 2 duizend mensen geregistreerd als verdachte van woninginbraak, 24 procent minder dan een jaar eerder. Onder de inbrekers zijn vooral minder jonge verdachten.

Artikelen

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond.

Cijfers

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren, misdrijven en overtredingen, leerplicht Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond.

Cijfers

Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020

De tabel toont het aantal adviezen, meldingen, casussen en diensten in 2020 bij Veilig Thuis, waarbij sprake is van (vermoedens) van seksueel geweld.

Cijfers

Minder vrouwen dan mannen slachtoffer van geweld

In 2017 gaf 1,7% van de vrouwen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten, van de mannen was dit 2,5%. Bedreiging komt het meeste voor onder zowel mannen...

Artikelen

Bedreiging

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 285 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Afpersing

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 317 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Mishandeling

Geweldsmisdrijf, omschreven in artikel 300 t/m 304b en 306 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Verkrachting

Geweldsmisdrijf, omschreven in artikel 242 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Feitelijke aanranding der eerbaarheid

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 246 Wetboek van Strafrecht.

Overig

Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS

Een verkennend onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor uitvraag van de data, die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NR) nodig heeft voor haar incidentele...

Cijfers

1,2 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld

1,2 miljoen mensen (16 jaar en ouder) zijn het afgelopen jaar slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Van seksueel geweld, binnen of buiten de huiselijke kring, werden 1,6 miljoen mensen slachtoffer

Artikelen

Jeugdhulp na seksueel geweld

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Artikelen

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

Geregistreerde en aangehouden verdachten naar soort misdrijf, woongemeente en stedelijkheid van de woonbuurt van de verdachte.

Cijfers

Minder traditionele criminaliteit, meer online criminaliteit

Minder Nederlanders in 2021 slachtoffer van inbraak, diefstal, geweld en vernieling, meer mensen daarentegen slachtoffer van online criminaliteit

Artikelen

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

In alle regio’s van ons land is de traditionele criminaliteit (diefstal, inbraak, geweld, vernielingen) de afgelopen tien jaar gedaald. Het meest in de politieregio Limburg, het minst in de regio...

Artikelen

Misdrijf tegen het leven

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 287 t/m 291, 293, 294 en 296 Wetboek van Strafrecht. Moord en doodslag, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek, voor zover niet binnen de wet is...

Overig

Toelichting bij de Standaardclassificatie Misdrijven CBS 1993

Toelichtende teksten ter verduidelijking van de standaardclassificatie misdrijven van het CBS.

Overig
Artikelen

Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld 2020.

Slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland. Het gaat om vormen van geweld als fysiek geweld, dwingende controle, stalking en seksueel geweld die gepleegd worden door iemand uit...

Publicaties