Zoekresultaten

1378 resultaten voor gescheiden afval
1378 resultaten voor gescheiden afval

Pagina 4 van 56

Milieurekeningen; herkomst en bestemming afval

Afvalcategorieën. Herkomst en bestemming van stoffen.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

Overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte.

Overig

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Aanvoer en verwerking van hoeveelheden afval bij recyclingbedrijven Aanvoer afval naar afvalsoort, verwerking, eindproduct of reststoffen

Cijfers

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner, 2001-2014

Hoeveelheden afval per inwoner die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar gemeente.

Cijfers

Gevaarlijk afval

Hoeveelheden gevaarlijk afval naar afvalcategorie en verwerkingsmethode

Cijfers

Niet-gehuwd

Ongehuwd, gescheiden of verweduwd.

Overig

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Aanbod, verbruik, energieomzetting Energiedragers, sectoren

Cijfers

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Arbeidsvolume, toegevoegde waarde, productie, milieudiensten, recycling Milieuactiviteiten, Milieusector, EGSS, milieuonderwijs, milieubeheer

Cijfers

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

Bedrijven ingedeeld naar omzetstijging en omzetdaling Bedrijfstakken/branches naar bedrijfsomvang (aantal werkzame personen)

Cijfers
Artikelen

Stortplaats

Terrein voor opslag van afval.

Overig
Artikelen

Alimentatie

Financiële bijdrage van een gescheiden persoon aan het levensonderhoud van zijn/haar kind(eren) (kinderalimentatie) of aan dat van de ex-partner (partneralimentatie).

Overig
Artikelen

Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Deze publicatie beschrijft een methode voor het afleiden van de CO2-emissiefactoren voor elektriciteit uit steenkool en aardgas, constistent met de methode die het CBS samen met anderen heeft...

Publicaties

Biogas uit stortplaatsen

Gas ontstaan uit het organische deel van gestort afval (stortgas).

Overig

Producentenprijzen; afzetprijzen, bedrijfstak SBI 2008, index 2015=100

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Voorb.tot recycling van afval tot 2003

Voorbereiding tot recycling: hoeveelheden bewerkte afval - en reststoffen. Aanvoer afval- en reststoffen, verwerking in eindproduct

Cijfers
Artikelen

Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector

Het hergebruik van materialen draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050. De bouwsector produceerde in 2016 het meeste afval, maar is ook goed voor...

Artikelen

Afval, herkomst en bestemming; nationale rekeningen, 1990-2010

Afvalcategorieën. Herkomst-bestemming, product en residu, gevaarlijk en niet gevaarlijk

Cijfers
Artikelen

Meeste afval per inwoner in minst stedelijke gemeenten

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 gemiddeld 494 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. De Waddengemeenten en enkele Zeeuwse kustplaatsen, met relatief veel toeristen ten opzichte van het...

Artikelen

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 12 Verantwoorde consumptie en productie. In SDG 12 gaat het om het verminderen van afval, voedselverspilling en vervuiling, en om het zuiniger...

Overig