Zoekresultaten

1376 resultaten voor gescheiden afval
1376 resultaten voor gescheiden afval

Pagina 2 van 56

CBS brengt met nieuwe methode elektronisch afval Europese landen in kaart

CBS ontwierp samen met United Nations University in opdracht van de EU een methode om elektronische afval te meten

Overig

Vaker andere arbeidsomstandigheden bij gescheiden personen

Werkenden die zijn gescheiden werken vaker buiten kantooruren of in een flexibele arbeidsrelatie dan werkenden die bij elkaar wonen. Gescheiden werknemers zijn bovendien vaker ziek.

Artikelen

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Investeringen en netto jaarlijkse kosten van milieumaatregelen Delfstoffenwinning, Industrie en Openbare nutsbedrijven

Cijfers

Gemeenten zamelen meer afval gescheiden in

In 2017 werd 57 procent van het huishoudelijke afval gescheiden ingezameld, tegen 49 procent in 2007.

Artikelen

Nauwelijks meer afval, beter gescheiden

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. De...

Artikelen
Artikelen

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 3/4-2021

Overig
Artikelen

Gescheiden Statushouders

Syrische en andere statushouders geïmmigreerd tussen 2010 tot en met 2018 met hun jaar van scheiding.

Cijfers

Kwetsbare jongeren, Oost-Gelderland, 2018-2020

Kinderen die opgroeien in gezinnen met bijstand of een laag inkomen en kinderen van gescheiden ouders, naar gemeente, 2018 t/m 2020.

Cijfers

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden 1993-2015*

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft)....

Artikelen

Wat kost het milieu? Wie betaalt dat? Brengt het ook wat op?

De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van milieuverontreiniging kosten vaak geld en leiden tot allerlei geldstromen binnen de economie.

Overig

Afvalcijfers op een rij

Hoe hangen afvalcijfers uit verschillende bronnen met elkaar samen? Welke afvalcijfers zijn het meest geschikt zijn voor welk doel? Hier wordt voor afvalcijfers uit vier bronnen uiteengezet hoe ze...

Publicaties
Artikelen

Bedrijfsafvalstoffen

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie; 2008

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Aanvoer afval naar afvalcategorie en bestemming eindproduct of reststof

Cijfers

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, 1996 - 2020

Echtscheiding en van echt gescheiden personen minderjarige kinderen, huwelijksduur en rangnummer huwelijk

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI'93), afvalcategorie; 2004, 2006

Aanvoer hoeveelheden te bewerken afvalstoffen Naar afvalcategorie en verwerking

Cijfers

Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers uit ruim 50 CBS-statistieken. Uitgesplitst naar vier regionale niveaus van landsdeel tot gemeente.

Cijfers

Hoe gaan we naar een circulaire economie?

Om de Nederlandse economie draaiende te houden, hebben we allerlei grondstoffen nodig

Overig

Afvalstoffenbelasting

Een heffing op de afvalstoffen die bij een stortplaats zijn afgegeven ter verwijdering en op de afvalstoffen die binnen een stortplaats zijn ontstaan en daar verwijderd worden.

Overig

Gebruikers van scheidingsgerelateerde rechtsbijstand

Tabellenset met kenmerken van personen met een toevoeging voor scheidingsgerelateerde gesubsidieerde rechtsbijstand in 2018 en van in 2018 en 2019 gescheiden personen zonder toevoeging.

Cijfers