Zoekresultaten

10069 resultaten voor gemiddelde verpleegduur
10069 resultaten voor gemiddelde verpleegduur

Pagina 3 van 403

Gemiddelde hypotheekrente

Het gemiddelde rentepercentage van alle in de verslagperiode bij het Kadaster nieuw ingeschreven hypotheken op woonhuizen en combinaties van woonhuis/bedrijfspand.

Overig

Gemiddelde investeringsquote

Het verhoudingsgetal van de (bruto)-investeringen in vaste activa en het (bruto) binnenlands product c.q. de totale toegevoegde waarde.

Overig

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM

Cijfers
Overig

Gemiddeld jaarkilometrage vrachtvoertuigen, 2019

Deze tabellenset toont het gemiddeld jaarkilometrage van bestelauto’s, vrachtauto’s en trekkers voor oplegger in 2019, uitgesplitst naar leeftijds- en gewichtsklasse van het voertuig.

Cijfers

Gemiddeld kindertal per man

Het gemiddelde aantal kinderen dat een man krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende zijn leven zouden gelden.

Overig

Gemiddeld jaarkilometrage in buitenland

Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in het buitenland is afgelegd.

Overig

Gemiddeld jaarkilometrage in Nederland

Het gemiddeld aantal kilometers dat per jaar door een voertuig in Nederland is afgelegd.

Overig

Gemiddeld kindertal per vrouw

Het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.

Overig

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO

Cijfers

Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021

Gemiddelde oppervlakte van percelen met akkerbouwgewassen, naar provincie, voor de jaren 2017 – 2021.

Cijfers

Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Doel van dit onderzoek is het weergeven van de gemiddelde prijs voor aardgas en elektriciteit betaald door eindverbruikers.

Overig

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Gemiddelde leeftijd en leeftijdsklasse van bestelwagens, soort gebruiker van een bestelauto, gemeente, provincie, landsdeel

Cijfers

Huizenprijzen in Nederland stegen opnieuw harder dan Europees gemiddelde

De transactieprijzen van Nederlandse koopwoningen, van zowel nieuwe als bestaande, waren in het eerste kwartaal van 2021 gemiddeld 11,3 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee zijn de...

Artikelen

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Geboorte, sterfte, levensverwachting, gezondheid, ziekte, zorggebruik, opleiding, arbeidsmarkt, kosten van de zorg, zorgaanbod

Cijfers

Onderzoek naar de gemiddelde prijs van een autorijles, 2021

Het CBR heeft aan het CBS gevraagd de gemiddelde prijs van een autorijles in Nederland te berekenen. In deze publicatie wordt het onderzoek naar de gemiddelde prijs van 2021 en de wijze waarop de...

Publicaties

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Gezondheidstoestand, leefstijl, gebruik van gezondheidszorg, zorgaanbod, (gezonde) levensverwachting en doodsoorzaken

Cijfers

Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen wordt voortaan op basis van de BAG woningvoorraadpopulatie berekend in plaats van de WOZ woningvoorraad. Dit leidt op regionaal niveau tot een aantal...

Publicaties

Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en vermogen

Loonongelijkheid, baanontwikkeling, gemiddeld inkomen en -vermogen in de gemeente Eindhoven, 2014-2019

Cijfers

Ziekenhuisopnamen en -patiënten

Korte onderzoeksbeschrijving Ziekenhuisopnamen en -patiënten. Het publiceren van cijfers over ziekenhuisopnamen en de opgenomen patiënten vanaf 2013, gecombineerd met kenmerken van de opname en de...

Overig

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

Gemiddeld besteed bedrag dat particuliere huishoudens jaarlijks besteden en gemiddeld aandeel binnen de totale bestedingen per bestedingscategorie

Cijfers

Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen, 2005-2016

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Cijfers

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 3 Goede gezondheid en welzijn. SDG 3 gaat over goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. Vroege sterfte moet worden voorkomen door...

Overig