Zoekresultaten

7344 resultaten voor gemeentelijk afval
7344 resultaten voor gemeentelijk afval

Pagina 1 van 294

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Hoeveelheden afval die door of in opdracht van de gemeenten worden ingezameld naar provincie, grootteklasse en stedelijkheid

Cijfers

Gemeentelijk Afval

Lees meer over bovengenoemd onderzoek.

Overig

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval per gemeente naar soort afval.

Cijfers
Overig

Gemeentelijk afval; hoeveelheden

Beschrijving onderzoek Gemeentelijk afval; hoeveelheden

Overig

Meer afval per inwoner in minst verstedelijkte gebieden

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2021 gemiddeld 777 miljoen kilogram afval opgehaald, minder dan in stedelijke gebieden (1,9 miljard kilogram afval).

Artikelen

Minder huishoudelijk afval in 2021

In 2021 werd 8,8 miljard kg aan huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 506 kg per inwoner. In 2020 was dit nog 9,1 miljard kg (523 kg per inwoner). In 2021 daalde de hoeveelheid bij...

Artikelen
Overig

Bijna 2 procent meer bedrijfs- en industrieafval in 2021

De hoeveelheid afval die de industrie produceert is in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 1,9 procent gestegen naar 13,6 miljoen ton.

Artikelen

Overig plantaardig afval

Plantaardig materiaal dat ontstaat bij industriële processen (vooral de papierindustrie) of landbouwafval (stro, schillen van koffiebonen en dergelijke).

Overig

Hernieuwbaar huishoudelijk afval

Huishoudelijk afval van plantaardige of dierlijke oorsprong. Hieronder valt ook het biogene deel van gemengde afvalstromen.

Overig

Energie uit afval

Warmte die ontstaat in een afvalverbrandingsinstallatie, de warmte die verbranding van hout oplevert en het gas dat ontstaat bij de gisting van organisch materiaal.

Overig

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar verwerkingsmethode Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Huishoudelijk afval

Afval van afvalverwerkingsinstallaties (AVI's), zowel hernieuwbaar als niet-hernieuwbaar.

Overig

Industrieel afval

Het niet-biogene deel van industrieel afval dat is gebruikt voor productie van energie.

Overig
Overig

Gemeente Op Maat

De publicatie Gemeente Op Maat 2011 bevat per gemeente een statistisch overzicht. De 431 publicaties zijn alfabetisch gesorteerd en gratis beschikbaar als pdf.

Overig

Informatie voor gemeenten

Informatie voor gemeenten over ruimtelijke statistieken.

Overig

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

milieurekeningen, afval, afvalbalans, herkomst afval, bestemming afval Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans)

Cijfers

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Afvalcategorieën, chemisch afval, ijzerafval, glasafval, papierafval, Hoeveelheid afval naar herkomst en bestemming (afvalbalans), afval

Cijfers

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen naar soort Bedrijfstakken nijverheid en energie, SBI 2008

Cijfers

Gemeenterekeningen; gemeentelijke taakvelden, gemeentegrootteklasse, regio

Gerealiseerde lasten en baten per taakveld in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers