Zoekresultaten

50 resultaten voor gemeentebegrotingen
50 resultaten voor gemeentebegrotingen

Pagina 2 van 2

Meer gemeentegeld voor veiligheid en economische zaken, minder voor bijstand en onderwijs

Gemeenten trekken dit jaar meer geld uit voor veiligheid en economische zaken. Zij verwachten minder kwijt te zijn aan bijstandsverlening en onderwijs. Dat blijkt uit de gemeentebegrotingen van 2008.

Artikelen

Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Branden naar oorzaak, woningbranden, buitenbranden, slachtoffers en reddingen, uitruktijden, personeel, materieel en kosten

Cijfers

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Artikelen
Artikelen

Gemeentelijke lasten voor bijstand dalen tot 5 miljard euro

In 2008 verwachten gemeenten 5 miljard euro aan bijstandsverlening uit te geven. Sinds 1995 zijn de lasten voor bijstandsverlening niet zo laag geweest.

Artikelen

Opbrengst rioolheffing in tien jaar verdubbeld

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten...

Artikelen
Artikelen

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Gemeenten begroten 11,3 miljard euro aan heffingen in 2021

Gemeenten verwachten dit jaar 11,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,4 procent meer dan de 10,8 miljard euro die in 2020,

Artikelen

Agenda

Week 15 (9 t/m 13 april 2007)

Artikelen
Cijfers

Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Cijfers

Gemeentelijke heffingen stijgen na correctie minder

In 2007 stijgen de gemeentelijke heffingen minder dan eerder naar buiten is gebracht (persbericht 21 maart 2007). De toename ten opzichte van 2006 is 4,3 procent in plaats van 6,6 procent.

Artikelen

Gemeenten verwachten 660 miljoen euro aan parkeerbelasting in 2014

Gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013, en 94 miljoen euro meer dan in 2010.

Artikelen

Waddeneilanden meest toeristische gemeenten

Op de Waddeneilanden is ruim een kwart van de bedrijven actief in het toerisme. Ze zorgen daar voor 37 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. De toeristenbelasting levert ongeveer een...

Artikelen

Hondenbelasting levert 58 miljoen euro op

Gemeenten verwachten dit jaar 58 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. De hondenbelasting is vooral een grotestedenbelasting.

Artikelen

Groei gemeentebelastingen in 2010 bescheiden in grote gemeenten

De belastingopbrengst in grote gemeenten groeit in 2010 naar verwachting minder hard dan in middelgrote en kleine gemeenten.

Artikelen

Opbrengst toeristenbelasting in vijf jaar fors toegenomen

In 2013 verwachten de Nederlandse gemeenten 162 miljoen euro op te halen aan toeristenbelasting. Dit is 36 procent meer dan in 2008. De opbrengst stijgt vooral door tariefverhogingen.

Artikelen

Helft gemeenten verhoogt OZB-tarief met meer dan 5 procent

In 227 gemeenten is het tarief voor de onroerendezaakbelasting (OZB) in 2012 met meer dan 5 procent gestegen ten opzichte van 2011. Slechts drie gemeenten hanteerden een lager tarief.

Artikelen
Artikelen

Gemeenten leden in 2009 verlies op bouwgrond

De Nederlandse gemeenten hebben in 2009 een verlies van 414 miljoen euro op bouwgrond geleden. Ook bij de meeste andere beleidsterreinen was er sprake van tekorten.

Artikelen
Artikelen

Rioolrechten fors hoger

In 2007 ontvangen gemeenten bijna 7 procent meer uit de gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de rioolrechten en de onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren meer...

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van...

Artikelen

Aantal gemeenten met hondenbelasting daalt verder

Gemeenten verwachten in 2020 bijna 51 miljoen euro aan hondenbelasting op te halen. Dat is 2,9 procent minder dan in 2019. In 2020 heffen 193 gemeenten hondenbelasting, 8 minder dan in 2019.

Artikelen