Zoekresultaten

950 resultaten voor gemeenschappelijk landbouwbeleid
950 resultaten voor gemeenschappelijk landbouwbeleid

Pagina 1 van 38

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen, balansen volgens voorschriften. Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies.

Cijfers

Gemeenschappelijke regelingen; baten en lasten per taakveld

Gemeenschappelijke regelingen, baten, lasten naar hoofdfuncties volgens voorschriften Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies.

Cijfers

Lopende rekening buitenland

Het deel van de betalingsbalans, waarop de transacties in het zogenaamde lopende verkeer met het buitenland zijn verantwoord, dat wil zeggen het goederen- en dienstenverkeer benevens de...

Overig

Gemeenschappelijke regelingen Iv3

Decentrale overheden, KREDO, Gemeenschappelijke regelingen

Overig

SDG 11.1 Duurzame steden en gemeenschappen: wonen

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 11 Duurzame steden en gemeenschappen: wonen. Een groot deel van het leven speelt zich af in en rond de woning. SDG 11.1 is gericht op geschikte...

Overig

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse en bedrijfstype

Cijfers

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

aantal landbouwbedrijven, omzet bedrijfstypen, provincies, landsdelen

Cijfers

Gemeenschappelijke regeling

Een samenwerkingsverband tussen overheidslichamen dat op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgericht.

Overig

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3).

Overig

Landbouw; economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio

Landbouwtelling; aantal landbouwbedrijven, economische omvang en oppervlakte cultuurgrond naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype en regio

Cijfers

XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2015

In de XBRL-taxonomie gepubliceerd op 6-8-2014 zat een fout. In deze versie is dat hersteld. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2014, o.a. naar aanleiding van de invoering...

Overig

Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2022

Het Iv3-model 2022 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen 2022.

Overig

Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2021

Het Iv3-model 2021 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen 2021.

Overig

Financiën gemeenschappelijke regelingen

De statistieken over de financiën van gemeenschappelijke regelingen (GR’s) geven een kwantitatieve beschrijving van de baten en lasten naar beleidsterreinen (functies/taakvelden) en de balansstanden...

Overig

XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2016

De XBRL-taxonomie voor de aanlevering van de begroting, de kwartaalrekeningen en de jaarrekening voor 2016 door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen kan hier worden gedownload. De taxonomie is...

Overig

Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2020, update 15-05-2020

Het Iv3-model 2020 voor gemeenschappelijke regelingen voor de aanlevering van de kwartaal- en jaarrekeningen 2020 is hier te downloaden.

Overig

Iv3-toetsingsbeleid gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vanaf 1e kwartaal 2010

Met ingang van het eerste kwartaal 2010 verandert de wijze waarop het oordeel op plausibiliteit van de Iv3-leveringen tot stand komt. In dit document staat de wijze waarop dit oordeel berekend wordt.

Overig

Iv3-rapportage gemeenschappelijke regelingen kwartaal (periodes: 2015-1 t/m 2015-4)

In het model geplaatst op 12 april jl. zat opnieuw een fout in de berekening van het eindoordeel op tabblad ‘Eindoordeel’ in toets 2. In deze versie is deze fout hersteld. Het model voor 2015 is...

Overig

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bedrijven met 3000 euro SO (Standaard Opbrengst), gewassen, dieren in de gangbare en biologische landbouw, per activiteit, landbouwmethode, regio

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Landbouwtelling; gewassen, dieren en grondgebruik per omvangsklasse naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype

Cijfers

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar SBI 2008

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren, arbeidskrachten en bijbehorend aantal bedrijven

Cijfers